„Výtěžek půjde na pomoc osmileté Dorotce, která trpí leukémií," říká za pořadatele sbírky v Děčíně Miloš Vavřička. V minulých letech sbírka pomohla například děčínskému Křesťanskému sdružení Jonáš, které pracuje s lidmi bez domova. Letos se při Tříkrálové sbírce na Děčínsku vybralo téměř čtvrt milionu korun.

Přípravy na další ročník jedné z největších sbírek
v České republice jsou už v plném proudu. Ve středu byly na děčínském magistrátu zapečetěny pokladničky pro koledníky v Děčíně.

„Koledníci, kteří na sobě budou mít kostýmy Tří králů, poprvé vyrazí do ulic 3. ledna a sbírka potrvá přibližně deset dní. Pak pokladničky rozpečetíme a spočítáme vybrané peníze," dodává Vavřička.

S každou skupinkou dětských tříkrálových koledníků bude vždy chodit dospělý. Kolik jich nakonec bude zatím není jisté. Mohou do toho zasáhnout prázdniny, případně nemoci.

„Ale doufám, že se nám podaří vyslat co nejvíce koledníků, aby byl výnos ze sbírky co nejvyšší," doufá Miloš Vavřička. Oproti loňsku ale sbírku nezahájí tradiční Tříkrálový průvod Děčínem. Ten by se měl opět vrátit příští rok, letos se nepodařilo sehnat dostatečný počet účinkujících.

Kromě Děčína by se měla Tříkrálová sbírka konat i jinde na Děčínsku. Koledníky bude možné potkat například v Rumburku, Šluknově nebo
v České Kamenici. Mezi lidi se koledníci pravděpodobně vydají také v Srbské Kamenici nebo v Lobendavě, ale i v řadě dalších menších obcí.

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků, dobrovolníků a asistentů. Sbírka se koná na území celé ČR každoročně od roku 2001.

„Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše, naši koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili nejen do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru. Chceme oslovit širokou veřejnost a tím šířit sociální cítění a pochopení pro všechny sociálně znevýhodněné lidi u nás doma i v zahraničí," říká ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. V nich zůstává 80 procent získaných finančních prostředků, přičemž podle klíče pro rozdělení výnosu sbírky 65 procent jde na samostatné a společné projekty farních a oblastních charit v regionech, kde se výnos vykoledoval, a 15 procent je určeno pro projekty diecézních charit.