V těchto dvou městech věnovali lidé do kasiček koledníkům 16 492 korun. V celé republice pak dárci sbírce věnovali více než 130 milionů korun.

Oproti jiným celostátním sbírkám je Tříkrálová konající se pravidelně na začátku roku specifická tím, že většina darů zůstává přímo v místě, kde lidé peníze věnovali. Dostává se tak na nejrůznější regionální charitativní nebo sociální projekty či na podporu konkrétních lidí.