Tradiční symbol jara, staročeskou májku, v předvečer 1. května opět v Krásné Lípě vztyčili členové folklórního souboru Lužičan spolu s místními hasiči. Vedle tohoto zvyku se tu snaží dodržovat i jiný zvyk, který vedoucí Lužičanu Naďa Semelková objevila v archivu. "Jde pravděpodobně o zvyk, který se v minulosti udržoval v Sudetech a tím je obtáčení májky pestrobarevnými pentlemi," vysvětlila. Po vztyčení máje, jejíž špička byla ozdobena pestrobarevnými pentlemi, členové souborů Lužičan a Křiničánek všem přítomným divákům zahráli, zazpívali a zatancovali. Po předvedené veselici se všichni ve společném průvodu odebrali k připravené čarodějnické hranici a připomněli si další živý zvyk posledního dubnového dne, pálení čarodějnic.