V ležáckých tancích už zrají od poloviny června uvařený světlý ležák 11°, polotmavý ležák 12° a černý 14° speciál. Všechny druhy nesou jednotný název Falkenštejn. Tento název má mít vazbu k přeshraničnímu regionu Českosaského Švýcarska 
a měl by být srozumitelný jak pro Čechy, tak i Němce.

V Saském Švýcarsku je Falkenštejn známý pískovcový útvar ve skalním masivu Schrammsteine, na české jsou to romantické pozů-statky skalního hradu u Jetřichovic.

Po více než dvou letech přípravných prací bylo zahájeno vaření piva a po uzrání prvních várek bude od 
2. srpna veřejnosti otevřen  také pivovarský lokál, jenž nabídne hostům příjemné nekuřácké prostředí, ve kterém bude možné výrobu nejenom vidět, ale také cítit.

Křinický pivovar je založen jako sociální podnik, 
a tak obsluhu a pomocné práce budou zajišťovat také lidé se zdravotním hendikepem.

Pivo Falkenštejn vaří v malých objemech a tra-dičním řemeslným způsobem. Pivo bude čerstvé, nepasterované a nefiltrované, s obsahem kvasinek, ve kterém budou uchovány všechny výživné 
a zdraví prospěšné látky. K zahnání hladu pak pivovar nabídne jednoduché, ale kva-litní menu, jež bude založeno na produktech místních farmářů a výrobců. Při výro-bě piva klade důraz na kvalitu a správné vyladění chuti jednotlivých druhů piv, a proto bude základní nabídka omezena pouze na užší sortiment piv českého typu.

Autor: Dana Štefáčková