Lesní silničkou pokračujeme údolím až do bývalých Zadních Jetřichovic. Na pravém břehu Křinice se tyčí impozantní hradba skal zvaných Rabensteine (Havraní kameny).

Přejdeme Křinici a vydáme se po německé zelené značce ve tvaru trojúhelníku, což značí náročnější stezku než běžné turistické cesty.
Jdeme asi kilometr a půl po proudu Křinice, kde zelená odbočuje doleva přes řeku. Stoupáme roklí Brueckengrund a značka ve tvaru zeleného trojúhelníku nás vede vlevo z rokle napřed vzhůru a potom prudce dolů do Velkého kozího dolu (Lindengründel).

Zde, jen pár kroků od hranic na německé straně, objevíme cíl naší cesty – Rysí kámen (Luchsstein) s reliéfem na místě, kde byl roku 1743 zastřelen rys. Stejnou cestou cestou se vrátíme zpět na Mezní Louku.

Rys ostrovid býval kdysi běžnou šelmou žijící v hlubokých lesích Českého Švýcarska, ale stejně jako ostatní šelmy byl po staletí systematicky pronásledován a téměř vyhuben. Jednoho 
z donedávna posledních zdejších rysů zabil roku 1743 Johann Gottfied Puttrich 
z proslulé rodiny lesníků, jak se o tom dovídáme z nápisu na Rysím kameni.

Zvíře usmrtil pomocí zabudované střelné zbraně, která spustila, když se šelma dotkla návnady, a tuto událost nechal Puttrich vytesat do velkého balvanu. Na kameni (viz foto) je vytesán reliéf rysa a novogotický německý nápis, který ve volném překladu zní: „Na tomto místě jsem já, Johann Gottfied Puttrich, královský lesní z Hinterhermsdorfu, složil střelnou ranou rysa roku 1743".

Od 19. století až do nedávna se rys v Českém Švýcarsku již nevyskytoval. Až 
v roce 2011 potvrdily přítomnost rysa fotopasti, monitorující zvířata na území národního parku.

Do té doby na jeho výskyt ukazovaly jen nepřímé důkazy, jako stopy ve sněhu 
a blátě, škrábance na stromech a stržené srnky. Rys se však do Českého Švýcarska zatoulá jen vzácně, a to spíše v zimě, kdy je zde větší klid. Člověk se s rysem běžně nesetká, jednak se tu zatím vyskytuje velmi sporadicky 
a jednak je velmi plachý.