Ve čtvrtek 26. září se v přednáškové místnosti Střední lesnické školy ve Šluknově totiž uskuteční přednáška s názvem Návrat vlka a Rysa do Českého Švýcarska.

Velké šelmy jako například vlk nebo rys, které se v minulosti běžně vyskytovaly na našem území, byly postupně vyhubeny neomezeným lovem.

O jejich lovu ve zdejších lesích dodnes nesou svědectví i nápisy vytesané do pískovce jako například na Rysím kameni nebo na Vlčí desce v Národním parku České Švýcarska. Rys se ale díky aktivnímu přispění ochránců přírody ze Saska navrací opět do přírody i na české straně.
O jeho přítomnosti svědčí fotografie z fotopasti  umístěné v Českém Švýcarsku.  Do Šluknovského výběžku zase pro změnu stále více pronikají vlci z nedaleké Lužice.

Návrat velkých šelem je přirozeným vývojem a obohacuje ekosystémy o důležitý vrcholový článek. Šelmy jsou nedílnou součástí přírody a napomáhají ke stabilitě lesa, regulují stavy zvěře, tak aby nedocházelo k přemnožení.

Vyhledávají slabé a nemocné kusy a tím udržují populaci zdravou. Člověk se s nimi běžně nesetká, jednak se tu zatím vyskytují velmi sporadicky a jednak jsou velmi plaché.

Společnost České Švýcarsko si uvědomuje nutnost informovat veřejnost o návratu šelem, tak aby nevznikala zbytečná panika, ale naopak lidé měli pravdivé, nezkreslené údaje.

Ing. Marek Klitsch seznámí účastníky nejen s životem těchto nádherných zvířat, ale také se zákonem, který umožňuje zemědělcům čerpat odškodnění za případné napadení jejich domácích zvířat vlkem nebo rysem.

Autor: Dana Štefáčková