Dominantou obce, která vás při příjezdu upoutá, je barokní kostel sv. Petra 
a Pavla. Odtud se můžete vydat na zhruba desetikilometrový okruh, který spojuje Růžovou, Pastevní vrch s nádhernou vyhlídkou (i na stolové hory v Sasku), Kamenickou Stráň s ojedinělým souborem lidové architektury, Dolský mlýn v soutěsce Kamenice a úbočí Růžovského vrchu.

Trasa naučné stezky je koncipována jako okružní a prostřednictvím deseti informačních panelů vás seznámí s přírodními zajímavostmi a bohatou historií nádherné krajiny mezi obcemi Růžová a Jetřichovice. Jedinečný zážitek poskytuje vyhlídka do soutěsky Kamenice u Kamenické Stráně.

Délka trasy: 10 km, Čas procházky: výletním tempem asi 4 až 5 hodin, Nejnižší bod: Dolský mlýn (189 m n. m.), Nejvyšší bod: Pastevní vrch (402 m. n. m.)

Značení v terénu: turistické značení a rozcestníky Klubu českých turistů

Fyzická náročnost: nejnáročnější je prudký sestup 
k Dolskému mlýnu a následné stoupání směrem na Kamenickou Stráň, ale jinak by měl trasu zvládnout každý průměrně zdatný výletník.

Trasa je určena pro pěší návštěvníky, není však upravena pro pohyb osob s tělesným postižením či pro kočárky a malé děti. Výchozí místo: doporučujeme obec Růžová. Příjezd: autobusem: linky č. 423 (zastávka Růžová), 412 a 424 (zastávky Jetřichovice, Vysoká Lípa a Srbská Kamenice), 434 (turistická linka – zastávky Jetřichovice a Vysoká Lípa), autem: parkování 
v Růžové, Jetřichovicích, Vysoké Lípě a v Srbské Kamenici. Bonus navíc: Za návštěvu v Růžové stojí
i mýdlárna Rubens u paní Hrachovcové.