Po méně známých a znovu objevených cestách vás budou provázet zkušení certifikovaní průvodci Jiří Rak a Václav Baňka.

Za zmínku stojí například Mariina skála. Nachází se jeden kilometr od Jetřichovic. Tato skalní vyhlídka se svým altánem je jedním ze symbolů Českého Švýcarska. Původně se jednalo o požární pozorovatelnu, ve které požární hlídky sledovaly možné lesní požáry v okolí. Vyhlídka byla turisticky zpřístupněna v roce 1856 knížetem Ferdinandem Kinským 
a zároveň byla skála přejmenována podle jeho manželky – kněžny Marie Anny Kinské a na skalním vrcholku byl téhož roku postaven jednoduchý dřevěný útulek. 9. září 2005 dřevěný altán na Mariině vyhlídce nedbalostí turistů shořel. V červenci roku 2006 byl postaven nový dřevěný altán, který byl doplněn ochozem. Ve dnech 22. – 23. července 2006 shořelo v okolí skály asi 20 ha borového lesa. Vyhlídka poskytuje rozhled od severu přes západ po jihovýchod. Místo je oblíbené také pro pozorování západu slunce. Na západním a jihozápadním úbočí jsou 
v roklích skalní věže s lezeckými cestami.

Délka trasy: cca 9 km.

Termín konání: středa 19. srpna 2015.

Sraz s průvodcem: v 16.30 hodin u informačního střediska v Jetřichovicích, návrat ve cca 21.00 hodin.

Cena: 90 korun za osobu. 
V ceně je zahrnuto: služby průvodce, organizace programu.

Na akci je nutné se předem přihlásit na telefonu 777 819 198. Kontaktní osoba Romana Kořínková.