V Severní na rozcestí zvolíme žlutou, po ní kráčíme vlevo k západu mezi chalupami a potom širokou pevnou cestou do lesů až na státní hranici. Ocitáme se tak v úplné divočině a důkazem je i fakt, že v poslední době tu byl zaznamenán občasný výskyt vlka.

Žlutá vede nyní severovýchodním a východním směrem stále lesy po hranici (po ní půjdeme celkem 9 km až 
k Třípanskému kameni), stoupáme také přes Bukovou horu (nejvyšší bod trasy kolem 500 m), která je zdobena krásnými starými buky a žulovými balvany, potom klesáme k nejsevernějšímu bodu České republiky.

Nejsevernější bod je označen monumentálním žulovým obeliskem – ideální místo pro rodinnou fotografii na památku.

Dále pak cesta klesá po hranici podél malebných meandrů malého potoka do luk k pevné cestě – hraniční přechod (jen kola a pěší) ve směru Lipová – Steinigt-wolmsdorf. Sem přichází po zelené kratší varianta trasy z Lobendavy (viz níže), žlutá zde naopak končí.

Trasa pokračuje hřebenovou cestou, místy pěšinou, podél hranice krásnými smíšenými lesy (až k Prinz-Friedrich-August-Baude po německé modře značené cestě).
Cesta je vybavena panely německé naučné stezky („Naučná stezka po stopách červeného mravence"), která vede po hranici až k přechodu v Rožanech, v celkové délce asi 12 km, s informacemi o okolním rostlinstvu a fauně a mnoha odpočívadly.

V některých podmáčených lesních úsecích trasa vede po povalových chodníčcích, v závěru stoupá 
k odpočívadlu u Třípanského kamene (Dreiherrenstein) z roku 1750, který značil hranice tří panství, včetně hainšpašského (dnes Lipová). Modrá značka dále směřuje po široké pevné cestě na okraj luk s výhledem k Lužickým horám 
a Ještědu a k horské chatě 
a rozhledně.

Z rozhledny se nám nabídne daleký výhled zejména k východu na Horní Lužici, Lužické hory (Jedlová, Luž, Hvozd), Ještěd, Jizerské hory, Krkonoše i k jihu na oblast Lužické vrchoviny ve Šluknovském výběžku (Tanečnice). Dosavadní putování východním směrem se obrací přes jih do jihovýchodního směru. Sestupujeme mírně po zelené značce do osady Neudorfu.

V zimě jsou na místních loukách udržovány perfektní běžecké okruhy včetně bezplatného parkoviště – příjezd autem z ČR možný jen přes přechod Rožany – Sohland. Osadou prochází silnička, která pokračuje do Lipové (přechod jen pro pěší a cyklo).

Procházíme nejprve lesem, potom otevřenou krajinou s výhledem na Solandský rybník. Odtud je to už pár set metrů do středu obce Lipová.

V obci je kromě několika zajímavostí také Zámecký rybník s významným barokním zámkem, jehož obnova se začíná úspěšně rozbíhat. Z autobusové zastávky máme každodenní spojení autobusem zpět přes Velký Šenov do Rumburku.

Info
Trasa: Lobendava BUS – Severní 2 km – státní hranice 4 km – hraniční cesta Grenzweg 4 – 13 km – nejsevernější bod ČR 6,5 km – hraniční přechod směr Steinigtwolmsdorf – 8 km – Třípanský kámen / Dreiherrenstein 13 km – Prinz-Fridrich-August-Baude 14 km – hraniční přechod směr Lipová 15 km – Lipová BUS 18 km
Délka trasy: 18 km
Doba trvání: 5 hodin bez přestávek
Náročnost: Lehká trasa lesními cestami
Doprava: Autobusové spojení 
z Rumburka (platí jízdenky LABE – ELBE)