Jedná se 
o Velikonoční jízdy jezdců z Horní Lužice a v Mikulášovicích.

Každoročně na Velikonoční neděli usedají v katolické Horní Lužici v Německu na koně muži oblečení do fraků, černých holínek a cylindru a účastní se takzvaných velikonočních jízd. Jedná o se prastarý zvyk, spojený s vírou 
a prosbami za dobrou úrodu. Jízd se účastní pouze muži, kteří ve dvojicích
v dlouhé řadě za sebou nejprve objedou hřbitov své vesnice.

Před kostelem jim farář požehná a předá korouhve a pak se již průvod vydá, za zpěvu lužickosrbských písní zvěstujících Kristovo zmrtvýchvstání, do sousední farnosti. Těchto jízd se v Horní Lužici zúčastní až několik stovek jezdců.

Tato krásná tradice se obnovuje i na českém území. Důkazem toho je obec Mikulášovice ve Šluknovském výběžku. Tuto neděli 5. dubna proběhne od 10 hodin v kostele slavnostní mše, zazpívají Mikulášovický sbor a Vilémovský chrámový sbor a po mši se od kostela v 11 hodin rozjede slavnostní velikonoční jízda.

Trasa: kostel – Kocourkovi – kasárna – hasičárna – paneláky – kostel.