Na severním konci obce začíná třetí z romantických skalnatých kaňonů řeky Kamenice, Srbskokamenická soutěska. Na rozdíl od Edmundovy a Divoké soutěsky je nepřístupná. Na jejím horním úseku, dříve nazývanému Ferdinandova soutěska, byla v minulosti provozována plavba na lodičkách, dalo se doplout až k Dolskému mlýnu. Soutěska byla pojmenována po následníku Rakousko-Uherského trůnu Františku Ferdinandu D´Este, který soutěsku osobně navštívil. V roce 2013 získala Srbská Kamenice titul Vesnice roku  Ústeckého kraje.

Co byste měli vidět:

Kostel sv. Václava – základní kámen k nynějšímu kostelu byl položen v roce 1772. V kostele se nachází cenný rokokový oltář.

Reliéf Korunování Panny Marie – na skalní stěně u silnice pod hřbitovem je vytesán reliéf z roku 1701.

Naučná stezka pro děti – místní naučná stezka s malovanými cedulemi se skládá ze sedmi zastavení. V rámci trasy můžete využít i dětské hřiště a objevíte  řadu  dřevěných soch, houpaček,  laviček a kolotočů.   Nejvíce se stezka bude líbit především rodinám s dětmi.

Naučná stezka – objekty československého opevnění na obranu republiky 1937–1938. Délka trasy je přibližně 2 km, vede od autobusové zastávky „Ferdinandova soutěska" v Srbské Kamenici podél dvou objektů lehkého opevnění směrem na Filipov, za můstkem se stáčí po silnici na Všemily a končí u restaurace Pod kaštany na konci Srbské Kamenice.

Každý z celkem devíti železobetonových srubů naučné stezky má jiné stavební řešení.

Dana Štefáčková