Palmeho vila 
v Krásné Lípě

Funkcionalistickou vilu nechal vystavět krásnolipský textilní podnikatel Josef Franz Palme.

Typickými prvky pro tuto stavbu jsou především plochá střecha, železobetonový skelet, řešení fasády, pásová okna,  původní vnitřní a do dnešní doby dochovaný obklad zdí z tmavého leštěného dřeva a propracované vestavěné skříně.

Architekt H. Richter měl navíc u této stavby neomezené finanční prostředky od továrníka  a navíc i naprosto „volnou ruku" – tedy  osvícený stavebník tomuto architektovi nezasahoval do projektu. Tehdejší prvorepublikové obyvatelstvo však nemělo pro novou stavbu pochopení a označovali ji za „opičí pavilon".

Dnes slouží vila po citlivých úpravách potřebám ústavu sociální péče (ulice Čelakovského č. p. 40).

Eltisova vila 
ve Varnsdorfu

Třípodlažní vila byla jako rodinná vila právníka Martina Eltise postavena v letech 1927 – 1928. Tehdy také vzbudil tento projekt velkou nevoli u městských radních – především vadila plochá střecha.

Stavba s promyšlenou kompozicí původně zahrnovala místnosti určené pro provoz právní praxe a oddělené prostory pro život rodiny Eltisových.

V prosvětleném  a vzdušném interiéru se dochovaly vestavěné skříně i řada původního vybavení. Dnes slouží objekt v ulici T.G. Masaryka č. p. 2180 mateřské školce.

Víte, že…

Hans Richter je nejen autor těchto originálních staveb, ale je současně považován za nejvýznamnějšího architekta 20. století, který se navíc  narodil  přímo 
u nás na Šluknovsku – tedy přesněji v Království.

Jeho tvorba je však více známá v Sasku – sídliště Trachau v Drážďanech z let 1929 -1938, u nás se dochovaly právě ony výše popisované vily a  v roce 1925 navrhl ještě modernistickou vilu pro majitele továrny pro obráběcí stroje Arno Plauerta (dnes Žitavská ulice 2053).

Dana Štefáčková