Malebné město tvoří několik místních částí – Chřibská, Horní Chřibská, Dolní Chřibská a Krásné Pole.

Rozkládá se ve svažitém údolí říčky Chřibské Kamenice v nejzápadnější části Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, na pomezí Národního parku České Švýcarsko.

Pozornost v celém městě poutají typické roubené domy s podstávkou, ať už přízemní nebo s hrázděným patrem a břidlicovými střechami s vikýři či zdobenými štíty.

Hlavní dominantou městečka je kostel sv. Jiří s farou a křížovou cestou se čtyřmi nárožními kaplemi a renesanční náhrobníky podél stěn kostela. Chřibská se doma i ve světě proslavila výrobou skla.

Řemeslnou dovednost a nadání sklářů i originalitu výroby prověřila staletí.

Rok 1414 je zmiňován v souvislosti se založením sklárny v Horní Chřibské. Provoz nejstarší činné sklárny v Evropě byl však ukončen roku 2007.

Chřibská a její okolí je místem mnoha botanických vzácností a přírodních krás.Tisíce rozkvetlých orchidejí (vstavačů)  se rozprostírají na podmáčených loukách přímo ve Chřibské.

Na louce U Brodských najdete v květnu fialově a bíle kvetoucí prstnatec májový, v srpnu pak v přírodní rezervaci Marschnerova louka pod vrchem Spravedlnost orchidej kruštík bahenní.

Kam se můžete podívat i v zimě:
Vyhlídková místa v okolí Chřibské se nabízejí krásné výhledy jak na Národní park České Švýcarsko, tak na Lužické hory.
Krásný výhled vám umožní vrch Spravedlnost, Chřibský vrch a Malý Stožec.

Autor: Dana Štefáčková