Mlýn byl postaven v roce 1830. Když přestal sloužit původnímu účelu v roce 1877, dostal plechovou střechu a interiér byl upraven k obývání. Od poválečného odsunu Němců, kteří byli jeho obyvateli, mlýn zpustl. Na přelomu 60. a 70. let ruina prošla renovací a nyní slouží k rekreaci.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník