Nově značená turistická trasa pro pěší vede z Dolního Žlebu až za hranice s Německem, vyznačena je zelenou pásovou značkou. Na cestě lidé narazí na zajímavá místa spojená s historií a přírodními krásami. Sraz je na nádraží v Dolním Žlebu v sobotu v 11 hodin.