Prohlídky loretánské kaple, ambitu, kaple Svatých schodů a kostela sv. Vavřince v Rumburku. Prožitek ticha, tmy, svitu svíček a varhanní hudby. Součástí je multimediální prezentace. Rezervace míst na tel. +420 604 555 922. Vstupné 110 Kč / 70 Kč. Sraz je v 19.45 hod. v kostele sv. Vavřince. Začíná se od 20.00 hod. 

Páteční Deník s TV magazínem.