V Děčíně začala topná sezona už 8. září 2015, o 15 dní dříve než v předchozím roce. A stále se topí.

„Dochází k mírnému růstu odběru tepla zejména vlivem počasí. V průměru se jedná o tři procenta, což představuje zvýšení spotřeby tepla na domácnost o zhruba jeden gigajoule za rok," řekl Rostislav Brandejs ze společnosti Termo Děčín.

ČEZ Teplárenská, která zásobuje teplem Ústí nad Labem, Chomutov, Teplice či Bílinu, topnou sezonu ještě neuzavřela.

„Lze očekávat mírný pokles odběru tepla, a to zhruba o dvě procenta," řekl mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy Ota Schnepp.

Rozdíly v řádu jednotek procent hlásí také Energie Holding, která dodává v Ústeckém a Libereckém kraji teplo pro 13 000 domácností, pět průmyslových areálů a další odběratele.
Zateplování objektů se začalo projevovat v teplárnách už před několika lety.

„Největší vlna zateplování spojeného s výměnou oken proběhla v letech 2011 a 2012. Dnes zákazníci hledají společně s námi i další úspory, jak zbytečně neplýtvat energií," uvedl Brandejs.
Podobný názor má i Lukáš Jankovský z Energie Holding.

„My také šetříme palivo společnou výrobou tepla a elektřiny v našich kogeneračních jednotkách," řekl.

Výměna oken a zateplování domů bude mít nějaký vliv na dodávky tepla podle Schneppa zhruba do roku 2020.

„V té době by měly být dokončeny revitalizace všech starších objektů. 
Následně pak dojde ke stabilizaci dodávek," uvedl Schnepp.

Teplárny většinou mají uzavřené dlouhodobé smlouvy na dodávky energií. Tak je tomu i v případě Energie Holding.

„Máme také dostatečnou zásobu a prostory pro předzásobení pro případ krize jako při povodních a nepříznivém počasí, které omezilo těžbu a dodávky uhlí před několika lety," řekl Jankovský.

Ceny za teplo se v regionu příliš nezměnily. V některých okresech zůstávají stejné, u některých firem vzrostly o jedno až dvě procenta.