Teplárna se domáhá doplacení zisku, o který měla přijít po odpojení více než dvou desítek domů. SBD se přitom zavázalo výměnou za výhodnější cenu podporovat centrální teplárenskou soustavu.

Termo požaduje po Stavebním bytovém družstvu Děčín 3,5 milionu korun za ušlý zisk z let 2016 až 2018. Tuto částku teplárna považuje za škodu, kterou utrpěla kvůli nedodržení memoranda, kdy se od Terma odpojilo 25 domů spadajících právě pod SBD. „Pokud SBD škodu uhradí a začne podmínky memoranda dodržovat, jsme připraveni nevymáhat škody, které nám způsobí odpojení těchto domů v dalším období, tedy za rok 2019 a dále,“ informoval předseda představenstva Terma Libor Štěpán.

Předseda představenstva SBD Děčín Ivo Jeřábka tvrdí, že k žádnému porušení memoranda ze strany bytového družstva nedošlo. „Memorandum nás k ničemu nezavazuje. Na řadě SVJ v naší správě jsme smlouvu s Termem propagovali. Jako SBD se od Terma neodpojujeme, jen hledáme alternativní zdroj tepla a teplé užitkové vody,“ reagoval předseda představenstva SBD s tím, že zařízení Terma je pořád v domech a družstvo vypovídá pouze smlouvy o dodávkách tepla. SBD si také nechalo zpracovat energetickou koncepci, ve které je odběr tepla z centrálního zdroje na prvním místě.

Zoo Děčín. Ilustrační fotografie.
Léto v děčínské zoo bude tradičně patřit i večerním prohlídkám

Podle Jeřábka se bytové družstvo rozhodlo kvůli postupu Terma memorandum vypovědět. Podle dohody je zachování centrální tepelné soustavy v zájmu obyvatel a SBD, Termo i město Děčín se přihlásily k jejímu zachování. Jedním z důvodů byla také ekologie. Vysoké komíny tepláren totiž zajistí lepší rozptyl exhalací v porovnání s komíny lokálních kotelen, jež převyšují paneláky jen o několik metrů.

Těch, kteří vybudováním vlastní kotelny na teple skutečně ušetří, je podle Terma minimum. Teplárenské společnosti se navíc nelíbí, jakým způsobem družstvo o výhodnosti lokálních kotelen informuje své členy. Ti podle Terma nedostávají úplné a nezkreslené informace o nákladech na vytápění vlastní kotelnou. Kvůli tomu poslalo SBD další předžalobní výzvu, tentokrát se týká férové hospodářské soutěže.

CENA TEPLA ROSTE
Výpadek, který Termu odpojením 25 domů v majetku či správě SBD vznikl, je poměrně značný. Jedná se o přibližně pětinu až šestinu vyrobeného tepla. Takové množství odpovídá spotřebě velkého děčínského sídliště.

Odpojování většího množství domů má negativní dopad na ty, kteří nadále odebírají energii z teplárny. Fixní náklady na údržbu výrobny tepla i jeho rozvodů totiž zůstávají stejné. Musí se ale rozpočítat na menší množství vyrobeného tepla, a jeho cena tak roste.

Ilustrační foto.
Sucho znovu vyprázdnilo studny na Děčínsku. Obce vodu lidem dováží