Po plotu, který dříve u domku Hany a Jaroslava Lankašových v Heřmanově odděloval zahrádku a dvůr od výběhu pro slepice, není ani památky. Prostranství je stále plné hlíny a kamenů, které tam naplavil rozvodněný Fojtovický potok. Přívalový déšť ho před dvěma týdny proměnil v běsnící živel.

„Ten největší nepořádek jsme už uklidili, ale další potřebné práce bez pomoci těžké techniky už nezvládneme,“ ukazuje na navršené balvany utopené v zasychajícím bahně paní Hana. Její zdravotně postižený manžel odhaduje, že velká voda přinesla na zahrádku a dvůr asi dvacet nákladních aut naplavenin. Povodeň strhávala i mostky, ale tak rozsáhlou spoušť prakticky nikde jinde v Heřmanově nespáchala.

„Některé balvany a hlínu necháme nahrnout k okraji potoka. Pokusíme se tak vytvořit jakýsi val, který by mohl alespoň částečně ochránit zahradu před zkázou při další nečekané záplavě,“ připomíná majitel domku.

Na povodní zdevastovaném dvoře stojí dva traktory. Jeden z nich je opatřen radlicí. Tou pan Lankaš i syn Jaroslav rozhrnovali hromady naplavenin. Věří, že se jim povede dát všechno do pořádku co nejdříve. A také si pochvalují pomoc starosty a zastupitelů obce, která zajišťuje dodávku balené vody na vaření a pití. Studnu ve sklepě zatím používat nemohou, prosákla do ní voda z potoka. Pomohl i Český červený kříž, českokamenická Charita a další.

„Krátce po povodni se tady objevila paní, která nám předala čtyři tisíce korun. Prý je vybrali mezi sebou na jejím pracovišti. Byla jsem z toho daru tak dojatá, že jsem se zapomněla zeptat i na to, kde vlastně pracuje,“ připomíná paní Hana. Dodává, že peníze se hodí na nákup nafty do traktorů. Další nečekané výdaje se budou pohybovat v řádu desítek tisíc korun. Samotný domek naštěstí povodeň nezasáhla.

„Starosti s velkou vodou jsme tady měli naposledy před skoro čtyřiceti lety. Teď budeme zase nějakou dobu žít v napětí při každém větším dešti,“ obává se Hana Lankašová.