Překládací stanice aktuálně funguje ve zkušebním provozu. „Pořizovali jsme ji kvůli zkapacitnění přepravy. Dnes díky této technologii vozíme šest až sedm tun v jednom kontejneru. Na jeden svoz, který zahrnuje auto a vlek, pak na třídicí linku do Teplic odvezeme dvanáct až čtrnáct tun, oproti dřívějším zhruba čtyřem tunám," uvedl vedoucí provozu Technických služeb Děčín Petr Thieme.

Počet cest, které je s odpadem na třídicí linku nutné absolvovat, se tak snížil. Nyní stačí pouze jedna jízda týdně. Menší je i hluk a nepořádek na překladišti na sběrném dvoře. „Je skvělé, že technické služby modernizují svůj provoz, a tím zefektivňují celý proces svozu a likvidace odpadů ve městě. A v neposlední řadě, snížením frekvence přepravy plastů na třídící linku do Teplic, se celý proces i zlevňuje,“ doplnila náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká.

Psovodi městské policie. Ilustrační foto
V Děčíně opět na bezpečnost dohlédnou psovodi. Střídat se budou čtyři

Ke svozu tříděného odpadu z kontejnerů po Děčíně používají technické služby dva typy aut. Pokud sváží více druhů odpadu najednou, má auto v nákladním prostoru předělovací desku. Díky ní zůstane odpad separovaný. „Není tomu tedy tak, že by docházelo k míchání odpadů z jednotlivých odpadových nádob. Pokud se plasty, papír, kov nebo jiné složky, které je možné vytřídit, dostanou na skládku Orlík, kam město Děčín odváží směsný komunální odpad, je to pouze z toho důvodu, že byl již součástí obsahu právě černých popelnic, tedy nebyl správně vytříděn,“ vysvětlila Lucie Kačerová z děčínského magistrátu.

Popelnice na tříděný odpad. Ilustrační snímek.Popelnice na tříděný odpad. Ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Zdeněk VaizKde končí ostatní tříděný odpad?
papír a lepenka - jsou odváženy na třídící linku do Teplic
sklo - převáží technické služby na recyklační linku, kde je přeberou MP Suroviny s.r.o.
bio - končí na kompostárně v nedalekých Chudeřicích
kovy - vyváží se na další recyklaci do Kovošrotu v České lípě
oleje - jsou odváženy do bioplynové stanice v Ústí nad Labem, kde se z nich vyrábí energie
Zdroj: Město Děčín

Možná jste přehlédli: Litoměřickou v Děčíně zavře oprava kanalizace, tisíce aut zamíří do sídliště 

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura