Obcí protéká několik potoků. Zatím v nich končí většina splašků z místních domácností.

„Některé rodiny mají u svých domků odpadní jímky a v případě nově postavených objektů také lokální čistírny. Přesto odpadní vody odtékající do Rychnovského a Těchlovického potoka i dalších místních toků představují dosti výraznou ekologickou zátěž. Té chceme vodní toky zbavit,“ tvrdila těchlovická starostka Jaroslava Hýlová.

Situaci má zlepšit právě nová čistírna s kanalizačními rozvody v centrální zástavbě obce. Jde o i investici za zhruba čtyřicet milionů korun a těchlovická radnice už požádala o získání dotace z evropských fondů. Pokud peníze získá, bude se na výstavbě podílet úhradou desetiny nákladů.

Potřebné peníze na uhrazení stanoveného finančního podílu ve svém rozpočtu obec ale nemá, a tak by si vzala bankovní úvěr.