Krajský soud v Ústí nad Labem uznal minulý rok několik desítek cizozemských rozhodnutí. Jednalo se například o pokus vraždy, ale také o dopravní přestupky, krádeže nebo pokusy o krádež. Jedním z typických případů uznání zahraničního rozsudku je rozhodnutí o Radku Godlovi (1991) z Varnsdorfu.

U krajského soudu bylo rozhodnuto o uznání na území České republiky trestního příkazu Okresního soudu v Zittau z února 2011.

Godlovi byl uložen peněžitý trest 450 eur. Trest v eurech se podle českého trestního řádu přepočítává podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB ke dni rozhodnutí, tj. 14. 2. 2011, na 10 906 Kč.

Uznaný trestní příkaz vykoná, čili zaplatí peníze odsouzený Godl na území České republiky.

Spolkový justiční úřad v německém Bonnu podal dne 15. 9. 2011 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem návrh na uznání trestního příkazu Okresního soudu v Zittau. Godl byl u saského soudu v Zittau uznán vinným pokusem krádeže.

Podle žitavského soudu ukradl se dvěma komplici z firmy Lehmann, Waltersdorfer Strasse, Grosschönau, dvě role s podlahovou krytinou z PVC v hodnotě 2000 eur.

Když role nakládali do dodávky VW Transportr, byli přistiženi svědkem a podle toho i neslavně skončili. Za to byl Godlovi uložen peněžitý trest a měl ještě zaplatit 60 eur na náklady soudního řízení. Čili celkem šlo o 510 eur.

Nakonec soud rozhodl jenom o zaplacení 450 eur. Suma 60 eur není obsažena v uznávaném trestním příkazu a krajský soud neměl za prokázané, na základě jakého rozhodnutí Godlovi vyplývá povinnosti hradit i tuto sumu.

K rozhodnutí ústeckého soudu došel v nepřítomnosti Radka Godla, který se bez omluvy nedostavil, ačkoli byl řádně a včas krajským soudem o termínu veřejného zasedání vyrozuměn.