„K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky v celkové výši zhruba 60 milionů korun určené na 126 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí, například na doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměny dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla a podobně. A navíc ještě prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu na rok 2021,“ říká mluvčí SVS Mario Böhme.

Ve srovnání s rokem 2020 se počítá se zvýšeným objemem oprav, letos tak provozní společnost SčVK provede opravy v objemu 352,1 milionu Kč.

Mapa
V Ústeckém kraji pršelo loni přes léto nejméně v republice

Do vodohospodářského majetku ze skupiny Severočeská voda tak v roce 2021 půjde v rámci investic a oprav téměř 1,8 miliardy Kč, což představuje další nárůst oproti minulému roku.

„SVS spravuje majetek v hodnotě přes 100 miliard korun, je to například 9 000 kilometrů vodovodního a 4 000 kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či 1 000 vodojemů. Abychom mohli předat budoucím generacím provozuschopnou vodárenskou infrastrukturu, je potřeba nepolevit v našem úsilí a i nadále zodpovědně a efektivně investovat do její obnovy. Což je vlastně nikdy nekončící proces,“ vysvětluje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Investiční zajímavosti a čísla roku 2021

Nahradíme 4 nevyhovující zdroje pitné vody v objemu 24 mil. Kč.
Modernizujeme 6 úpraven vody za 196 mil. Kč a 9 čistíren odpadních vod za 99 mil. Kč.
Rekonstruujeme 7 vodojemů za 53 mil. Kč.
Bude rekonstruováno 43 840 m vodovodů a 16 860 m kanalizace celkem za 882 mil. Kč.
Nejstarší modernizované stavby

Chomutov – rekonstrukce ocelového vodovodu a kanalizace z roku 1903
Děčín – rekonstrukce kanalizace z roku 1903

Největší zahajovaná investice:
Mšené-lázně, rekonstrukce ÚV Brníkov, celkové investiční náklady 231 mil. Kč

Rozdělení investičních prostředků v roce 2021 po okresech

Liberecký kraj

Okres Česká Lípa       20 staveb              95,94 mil. Kč     
CL007111     Česká Lípa, VDJ Špičák 2A – rekonstrukce
CL006054     Cvikov, Pod Léčebnou, Nemocniční, Ústavní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
CL022050     Jablonné v P., náměstí Míru – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
CL007155     Česká Lípa, sídliště Sever – rekonstrukce vodovodu
CL009074     Doksy, Lesní – rekonstrukce vodovodu II. etapa

Okres Jablonec n. Nisou          11 staveb              152,81 mil. Kč
JN037036     Železný Brod, ČOV – rekonstrukce
JN008078     Jablonec n. N., Kokonín – odstranění kanalizačních výustí
JN008360     Jablonec n. N., Kokonín – převedení OV na ČOV Rychnov
JN029059     Rychnov u Jablonce n. N., ČOV – rozšíření 
JN008377     Jablonec n. N., Rychnovská – rekonstrukce kanalizace

Okres Liberec         16 staveb               92,48 mil. Kč
LI020114     Hrádek n. N., Liberecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
LI032712     Liberec, Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
LI032500     Liberec, Ondříčkova, Heydukova, Hálkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
LI032736     Liberec, Jiskrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
LI022110     Chrastava, Bílokostelecká, III. etapa – rekonstrukce vodovodu

Ústecký kraj

Okres Chomutov         15 staveb               108,73 mil. Kč
CV031005     Radonice, ČOV – rekonstrukce
CV011194     Chomutov, Moravská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
CV012094     Jirkov, Chomutovská, K. Čapka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
CV011185     Chomutov, Na Příkopech, I. etapa – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
CV034021     Strupčice – rekonstrukce přívodního řadu

Okres Děčín         30 staveb               136,73 mil. Kč  
DC002026     Benešov n. P. – odstranění kanalizačních výustí DC35, DC36, DC146
DC058006     Bynovec, VDJ Kámen hlavní – rekonstrukce
DC007206     Děčín, Labské nábřeží – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
DC052115     Varnsdorf, Pod Hrádkem, Petra Bezruče – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
DC052092     Varnsdorf, Pohraniční stráže, Severská, Turnovská, Šumavská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Okres Louny         16 staveb               113,28 mil. Kč 
LN085189     Žatec, Purkyněho – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
LN027033     Kryry, Pivovarská, Valovská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
LN074013     Tuchořice, Nečemice – náhrada vodního zdroje "Nečemice horní" (studna)
LN028023     Lenešice, Knížete Václava – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
LN038145     Louny, Čs. armády, Schovánka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Okres Litoměřice          22 staveb               289,24 mil. Kč
LT124017     Vrutice, ÚV – rekonstrukce
LT030042     Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce
LT073029     Mšené-lázně, ÚV Brníkov – rekonstrukce
LT133007     VDJ Michalovice – AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče
LT093082     Roudnice n. L., Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
LT060111     Litoměřice, Kollárova, Čelakovského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Okres Most        18 staveb               84,63 mil. Kč     
MO022014     Louka u Litvínova, Husova – rekonstrukce vodovodu
MO027264     Most, ČSA, U Gymnázia – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
MO027279     Most, Prokopa Holého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
MO027265     Most, Dvořáka, Biebla – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
MO012013     Horní Jiřetín, U Jezera – rekonstrukce vodovodu
MO003008     Bělušice, Bedřichův Světec – rekonstrukce vodovodu

Okres Teplice          12 staveb               91,39 mil. Kč  
TP037226     Teplice, Duchcovská (u Mariánského dvora) – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
TP006108     Dubí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
TP028016     Novosedlice, Vrchoslavská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
TP007052     Duchcov, Vrchlického – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
TP030028     Osek, VDJ Osek – Dub 1 a VDJ Osek – Dub 2 – rekonstrukce

Okres Ústí n. Labem         14 staveb               126,74 mil. Kč 
UL038515     Ústí n. L., Hynaisova a okolí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
UL003010     Libochovany, přemostění Labe – rekonstrukce vodovodu
UL023028     Povrly, Ústecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu II
UL046031     Trmice, Chelčického, V Polích – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
UL046034     Trmice, Vančurova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
UL003008     Dolní Zálezly, Květinová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu