Vestec, Třebíč nebo Mšeno. Tam všude si umí poradit s odpadem bez velkých svozových firem. „Když se obce spojí, mohou převzít kontrolu nejen nad samotným svozem, ale také nad následnou likvidací. Daří se jim zpeněžit i výstupy z nakládání s odpady, třeba u zemědělců,“ říká starosta Rumburku Lumír Kus.

Zástupci nejsevernějšího českého regionu si prošli nejen svazkové svozové firmy, ale také třeba třídírny odpadů, kde viděli, kolik se daří ze separovaného odpadu dál využít. Například u plastů je to jen poměrně malá část, okolo 30 až 40 procent. Velká část odpadu je buď znečištěná, nebo z materiálů nevhodných pro recyklaci. To platí částečně i u papíru.

Pokud by se domluvily všechny obce ze Šluknovska, které zatím o tento projekt projevily zájem, neměl by to být problém. „Sice jsou oproti nám o dvacet let napřed, ale ukázali nám, že tento systém může fungovat i ve velkých regionech se 40 až 80 tisíci obyvatel,“ dodává Lumír Kus s tím, že díky podobným poznávacím cestám se pak mohou vyvarovat chyb nebo slepých cest, které jsou již prošlápnuté. To podle Kuse platí například pro vážení jednotlivých popelnic před jejich svozem, což je v poslední době poměrně velké téma. Na místech, kde podobný systém již funguje, zjistili, že navážená hmotnost se příliš neliší od průměrné váhy spočítané na základě množství vyvezeného odpadu a počtu obyvatel. Smysl podle Kuse mají nanejvýš váhy na začátku a konce obce, které zváží celé popelářské auto.

Nemocnice Rumburk.
Starostové se stále bojí o rumburskou nemocnici, opět píší premiérovi

„Viděli jsme několik dobrých příkladů meziobecní spolupráce při likvidaci odpadů. Byly to firmy řešící svoz pro až padesát obcí,“ nebojí se stejně jako Kus velikosti Šluknovska starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář. Pokud by taková firma vznikla i na Šluknovsku, vyvážela by odpadky přibližně 50 tisícům stálých obyvatel a tisícům chalupářů, kteří přijíždí především na léto.

Zda se takový krok obcím na Šluknovsku vyplatí, by měla objasnit prováděcí studie, kterou si již zadaly. K dispozici by měla být na začátku příštího roku. Většinou takovou firmu zakládá účelový svazek obcí, tak by tomu mělo být také na Šluknovsku. Podle Koláře by k jejímu založení mohlo dojít již příští rok, následoval by výběr jejího vedení a spuštění. To si vyžádá poměrně velkou investici především do techniky, kterou bude potřeba nakoupit. „Zda to bude akciovka, společnost s ručením omezeným nebo třeba i družstvo by nám měla poradit prováděcí studie,“ doplnil předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska.