Asi stovka lidí absolvovala trasu ale podstatně kratší, a to jen z Děčína hlavního nádraží do Jílového. Kvůli závadám na trati totiž vlak dál jezdit nemůže. V Jílovém k lidem promluvil starosta Telnice Jaroslav Doubrava.

„Pevně věřím, že se po krajských volbách změní vedení kraje a že to bude prosazovat zachování této regionální trati,“ řekl Doubrava.

Vyjádření k situaci mu zaslal i ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jan Komárek. Uvedl, že má zájem o zachování všech tratí, na kterých je zájem o jejich trvalé a pravidelné využití pro osobní i nákladní dopravu. „Tento zájem ale v současné době téměř neexistuje,“ uvedl Komárek.

To vede SŽDC k úvahám nad ekonomickou efektivností vkládat sem peníze.

Trať by mohly provozovat samy obce. Ty o tom zatím ale podle Doubravy neuvažovaly. „Já osobně bych byl pro, ale myslím, že lepší bude, vyhnat ty darebáky z kraje a na trati objednat pravidenou dopravu,“ narážel Doubrava na nadcházející krajské volby.

.

Pokud by SŽDC chtěl obcím trať prodat, asi by to nebylo za symbolickou cenu.

„V rámci současně platné legislativy je to téměř nemožné. V případě prodeje majetku za symbolickou cenu musíme podle zákonné úpravy zaplatit 3% daň z převodu nemovitosti z ceny majetku stanoveného znalcem podle platných cenových předpisů, vysvětlila mluvčí SŽDC Anna Kodysová. . Doplnila, že když je odhad prodávaného majetku několik milionů, a to podle ní v tomto případě skutečně je, daň by představovala značnou částku, kterou musí Správa železniční dopravní cesty odvést.

Kdy vyjede na trať další vlak, není jasné. Platí zde totiž do konce srpna výluka. Poté, kdy správa dopravní cesty objevila závady na trati v polovině června, našla nyní i další, a to to mezi Krupkou a Libouchcem.

„Ztratilo se zhruba dvacet propojek kolejnic. Navíc měřící vůz, který po trati před časem jel, zjistil závady na rozchodu kolejí," řekl vrchní přednosta Správy dopravní cesty Josef Kalivoda. Upozornil, že pokud si někdo myslí, že svými kroky nahrává přivaděči, tak je na omylu. „Všechno mám dokladované, trať pro mě není pravidelně obsluhovaná, při opravách proto postupuji pomalu a tak, jak mi to dovolí peníze. Chci nejdříve vědět, co s tratí bude. Nebudu lít peníze daňových poplatníků do něčeho, co se třeba zruší,“ řekl Kalivoda.

To, zda postupuje správně teď prověří drážní inspekce.

Ministerstvo životního prostředí zatím rozhodlo, že nevydá stanovisko k posudku EIA k dálničnímu přivaděči v Děčíně. Ten má vzniknout právě v trase současné železniční tratě. Posečká s ním do rozhodnutí o osudu trati. Přitom rozhodnutím nevydat stanovisko, porušilo ministerstvo zákon.

„Nedodržením lhůty pro vydání stanoviska ministerstvo porušuje ustanovení zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, ale tento zákon nestanovuje pro takovou situaci žádnou sankci,“ uvedla Markéta Višinková z Ekologického právního servisu.

„Pokud se Správa železniční dopravní cesty a ministerstvo dopravy dohodnou o tom, že trať zcela zanikne, potom nám nic nebrání v cestě pokračovat v přípravách na výstavbu přivaděče k dálnici,“ řekl Karel Horníček z ŘSD.

Vlaky na Kozině, dříve oficiálně označované číslem 132, Krajský úřad Ústeckého kraje neobjednal z důvodu nerentabilnosti od 9. prosince. Od té doby se uskutečnilo několik jízd.