Teprve odborné posouzení stavu svahu v ulici Na Výšinách rozhodne o tom, jestli tamní komunikace směrem na děčínské Škrabky zůstane uzavřená jen krátce anebo na delší dobu. Po oteplení a tání sněhu se totiž ve stráni začaly uvolňovat kameny.

Nebezpečí

„Vzhledem k možnému ohrožení bezpečnosti motoristů i pěších došlo v úterý k uzavření komunikace,“ uvedla Markéta Lakomá z kanceláře primátora.

Se vzniklou situací se na svém jednání seznámili i děčínští radní.

„Radu města jsem informoval o uzavírce a dalších opatřeních včetně těch, která bude nutné teprve učinit. Komplikace s tamním svahem se táhnou už delší dobu a hrozba padání kamenů i sesuvů zeminy se může opakovat právě při takovém rázu počasí, jaké nastalo nyní po oblevě,“ vysvětlil vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města Tomáš Martinček.

Před několika roky se část svahu pod silnicí utrhla a zemina s kamením zavalila i část zástavby na Teplické ulici. Naštěstí šlo jen o poškozené kůlny a garáže. K úplné sanaci tamní nebezpečné lokality nikdy nedošlo.

„Město má už delší dobu zpracovanou projektovou dokumentaci k zabezpečení svahu a silnice. Přes opakované žádosti se ale nepodařilo získat žádnou dotaci. Přitom náklady na zajištění stability v této lokalitě se pohybují v milionových částkách,“ připomněl šéf majetkového odboru děčínského magistrátu.

Právě opakující se komplikace se svahem nad Teplickou ulicí vedly k tomu, že bývalé vedení města nechalo postavit na Škrabky novou příjezdovou komunikaci. Ta byla dokončená v závěru roku 2009 a vyžádala si skoro dvacet milionů korun. Šlo o sdruženou investicí města a Ústeckého kraje, který uhradil větší část nákladů. Nová komunikační spojnice se po dokončení stala silnicí třetí třídy, kterou do své péče převzala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Peníze

Komunikace vedoucí na Škrabky ulicí Na Výšinách je vlastně silnicí přilepenou ke skále. Vozovka zůstává nestabilní a není vůbec vhodná pro nákladní vozidla. Když před časem odborníci posuzovali možnosti zajištění celkové stability narušeného svahu, pohybovaly se nejníže odhadované náklady na nutnou sanaci okolo padesáti milionů korun.

„Bude záležet na novém zhodnocení situace. Podle posudků pak bude rozhodnuto, co se bude s dotčeným svahem a tamní komunikací dít dál. Vzhledem k tomu, že už i ty předchozí odborné posudky hodnotily situaci v dané lokalitě jako nebezpečnou, není vyloučeno ani trvalé uzavření ulice Na Výšinách,“ poznamenal děčínský primátor František Pelant.