„Organizátoři byli upozorněni na Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností a nutnost dodržovat dobu nočního klidu. Případné přestupky spojené s porušováním nočního klidu bude řešit Policie ČR, která bude mít v té době k dispozici speciální pořádkovou jednotku,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký s tím, že vzhledem k tomu, že se akce koná na soukromých pozemcích, nemůže ji město ovlivnit nebo zakázat.