Desítky stromů musí padnout na městském hřbitově ve Velkém Šenově. Jejich pokácení doporučuje odborný posudek hodnotící zdravotní stav hřbitovní zeleně. S ním se už seznámilo vedení města, které navrhované zásahy zveřejnilo i na svých webových stránkách. Do posudku tak mohou nahlížet a případné připomínky vznášet i místní obyvatelé.

„Záleží nám samozřejmě na tom, aby zdejší hřbitov byl ve stavu odpovídajícím tomu, že jde o pietní místo. Těch zásahů v případě stromů a dalších dřevin je tam navrhováno poměrně dost. Bude to vyžadovat podle stávajících odhadů zhruba čtvrt milionu korun. To jsou výdaje, se kterými letošní rozpočet nepočítal. Reálnější je proto uskutečnění potřebných prací v příštím roce,“ uvedla místostarostka Kamila Frusová.

Ozelenění velkošenovského hřbitova tvoří čtrnáct druhů dřevin. Zpracovaný posudek zhodnotil zdravotní stav 239 stromů a keřů, k pokácení jich bylo navrženo přes padesát. Další čekají asanační a redukční řezy i mnohé další způsoby ošetření.

„Pokud by k navrhovaným opatřením nedošlo nejdéle v příštím roce, bude nutné uskutečnit nové zhodnocení stavu dřevin,“ upozorňuje ve své zprávě zpracovatel posudku Vít Friml.

Výrazné zastoupení na hřbitově ve Velkém Šenově má zejména lípa srdčitá. Některé stromy dosahují odhadovaného stáří až sto čtyřicet let, další skupiny stromů jsou stoleté. I přes toto stáří je jejich zdravotní stav poměrně dobrý. Za většinu stromů, které se budou kvůli bezpečnostnímu riziku či z jiných důvodů kácet, je navrhována náhradní výsadba.

„Dobrou vizitkou našeho hřbitova není ani jeho oplocení. Už jsme uspořádali brigádu na vybudování nového plotu, na který použijeme dřevo z našich městských lesů,“ připomněla velkošenovská místostarostka. Díky pomoci dobrovolníků se podaří z městského rozpočtu ušetřit desítky tisíc korun, které by radnice jinak musela zaplatit při zadání práce dodavatelské firmě.