Kácení dřevin podél silnice z Děčína směrem k České Kamenici už skončilo s příchodem jara. Bude mít ale nepříjemnou dohru pro společnost Joel z Mostu. Na objednávku Ředitelství silnic a dálnic zajišťovala prořezávku porostů s likvidací těch porostů, které by ohrožovaly provoz na komunikaci. Jenže stromů tam padlo podstatně víc, než navrhoval zpracovaný projekt.

„Vůbec nejhůře ten zásah dopadl v katastru Markvartic. Tam nad povolený limit pokáceli dvě stě čtyřicet devět stromů. Na území Huntířova jich zbytečně padlo devět a jen v katastru obce Veselé byl postup prací v pořádku,“ rekapituloval výsledky terénního šetření Jiří Hejduk z ústeckého inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Inspektorát už má prakticky všechny potřebné podklady k tomu, aby s mosteckou firmou zahájil správní řízení pro porušení zákona o ochraně přírody. Ten v podobných případech umožňuje udělit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

„Je to maximální finanční sankce, záleží na závažnosti provinění,“ poznamenal Hejduk. O možném postihu před samotným začátkem správního řízení nechtěl spekulovat. Nicméně připustil, že verdikt o nějaké pokutě padne.

Svoji roli budou sehrávat i stanoviska, která si inspekce ČIŽP vyžádala z chráněných krajinných oblastí České středohoří a Labské pískovce.

„Těch necitlivých zásahů jsme zjistili více. Nejvíce se ale obáváme toho, že těžební práce budou mít negativní dopad zejména na mokřad nedaleko železniční tratě v Markvarticích, kde šlo o chráněnou lokalitu s výskytem žab a čolků,“ strachoval se o dlouhodobě nepříznivou změnu životních podmínek tamních obojživelníků Lukáš Blažej z děčínské správy Labských pískovců.

Rozsah úprav podél silnice stanovil projekt zpracovaný děčínským pracovištěm jablonecké společnosti Ekoles-Projekt.

„To je závazný dokument, kterým se měl dodavatel prací řídit,“ poznamenal autor projektu František Kudláček.

Zástupci mostecké firmy už od prvních chvil, kdy se problémem začala zabývat státní ochrana přírody, tvrdili, že postupovali podle projektu.

„Na ty úpravy jsme si najali odbornou firmu. Neměli jsme důvod pochybovat o kvalitě její práce. Jestliže inspekce životního prostředí prokáže nějaké pochybení, jsme připraveni nést důsledky,“ reagoval jednatel společnosti Joel Jiří Ježek.