Společenský dům Střelnice patří definitivně městu Děčín. Nejvyšší soud zamítl odvolání správce konkurzní podstaty. Desta – Nova a.s. Město se o Střelnici soudila už od roku 2002, nyní je definitivně vyloučena ze spisu majetku po zkrachovalé Destě. Děčín kulturní dům odkoupil v roce 1997 od Pragobanky, u které byla zastavena společností Desta. Součástí kupní smlouvy bylo ujednání, že po splacení bude zástavní právo vymazáno. Pragobanka však zkrachovala. Společnost, která ji odkoupila, zástavní právo nevymazala a Střelnice se dostala do konkurzní podstaty. „Přestože město zaplatilo, hrozilo, že konkurzní správce Střelnici prodá. Jsem rád, že se nakonec prokázalo, že je majetkem města,“ uvedl primátor Vladislav Raška.