Děčínští strážníci se brzy zařadí po bok dalších městských policií v České republice, kde pohyb hlídek v terénu hlídá systém GPS. Ten by Městská policie Děčín měla spustit během následujících dvou měsíců.

„Několik měsíců jsme vyhodnocovali jednotlivé nabídky a technická řešení. Nakonec zvítězila varianta aktivace GPS čipů v radiostanicích, které jsou instalované ve všech vozidlech městské policie a mají je k dispozici i pěší hlídky. Toto řešení se z hlediska funkčnosti a nákladů jeví jako nejoptimálnější,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že ještě před zavedením bude nutné provést určité úpravy systému. Výsledkem bude kromě spuštění GPS systému i vylepšení funkce stávajících radiostanic. „Ty pak budou moci komunikovat nejen s operační službou, ale i sami mezi sebou. To je velkým přínosem například při pátrání nebo zákrocích proti pachatelům, kdy spolu hlídky potřebují komunikovat přímo,“ vysvětlil Horák.

Efektivnější a hlavně rychlejší zásah

Díky zavedení GPS systému bude mít operační služba dokonalý přehled o pohybu hlídek v terénu. Při případném nahlášení události tak operační služba pošle na místo nejbližší hlídku, což přinese určitou časovou úsporu, výsledkem by měl být efektivnější a hlavně rychlejší zásah.

Data získaná z GPS se budou po určitou dobu ukládat, aby vedení městské policie mohlo následně pracovní činnost jednotlivých hlídek vyhodnotit. „K tomuto kroku přistoupila již řada městských policií a jejich závěry jsou poměrně jednoznačné. Po zavedení systému GPS se všude efektivita práce strážníků zvýšila. Toto ovšem není jediný důvod pro zavedení GPS. Ten může sehrát významnou roli například i v krizové situaci, kdy se hlídka z různého důvodu například při řešení fyzického konfliktu, přestane hlásit. Operační služba pak na její pozici pošle další hlídku k prověření stavu. Zároveň slouží data z GPS jako důkaz v případných sporech. V minulosti jsme řešili několik podnětů občanů, kteří tvrdili, že hlídky jejich lokalitou neprocházejí, nyní budeme moci jednoznačně zjistit, jak se věci mají,“ dodal ředitel.

TOMÁŠ PAVLÍK