Přednášky a besedy na školách v Děčíně a okolí, které již devátým rokem úspěšně zajišťuje děčínská městská policie, doznají určitých změn. Do současné doby se strážníci zaměřovali zejména na studenty středních škol, učilišť a starší žáky škol základních, nyní chtějí podstatně zvýšit počet besed i ve třídách s nejmladšími dětmi.

Zaměří se na mladší

„Samozřejmě střední školy neopouštíme a přednášky budou pokračovat i tam. Musíme se ovšem zaměřit i na nejmladší generaci, která je přeci jen k besedám se strážníky vnímavější. Nově má na starosti přednášky náš strážník Jaroslav Rychnovský, který se s nabídkou spolupráce obrátil na vedení děčínských škol. Zájem nás překvapil, protože je nad očekávání veliký. A nejde jen o školy, spolupráci jsme navázali například i s občanským sdružením Jurta, které má zájem o přednášky určené pro své klienty s duševním handicapem, nebo s pečovatelskými domy. Klienti těchto zařízení jsou právě často snadným cílem lidí s kriminálními úmysly,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že přednášky a besedy se netýkají jen děčínských škol, strážníci po dohodě učí i v okolních spádových obcích či městech. „Průměrně se dají zvládnout tři až čtyři přednášky za den. V součtu za rok to dělá mimořádně vysoký počet, což je v této oblasti prevence, dá se říci, značně nadstandardní,“ dodal ředitel.

Sprejerství

Přednášky strážníci zaměřují především na kriminalitu páchanou mládeží. Jde například o frekventovaný problém sprejerství, o kterém řada mladých lidí ani neví, že je trestným činem, majetkovou kriminalitu, násilnou kriminalitu a v neposlední řadě na problematiku drog. „Nejde o suché seznámení se zákony, ale spíše o popis zkušeností ze služby. Na reálných příkladech ze života se strážníci snaží žákům tyto informace podat. Zároveň nejde o klasickou monologickou přednášku, snaha je spíše zapojit žáky do diskuse,“ vysvětlil ředitel. Dodal, že do přednášek strážníci podle aktuálních potřeb zařazují nová témata. To se týká například šikany na školách. „Samozřejmě nejde jen o přednášky zaměřené na kriminalitu páchanou mládeží a dětmi, ale i kriminalitu páchanou na nich. Strážník v rámci přednášek seznamuje mladé posluchače s případy trestných činů spáchaných na dětech a radí, jak se těmto situacím pokud možno vyhnout, případně jak se zachovat, pokud se někdy do podobné situace dostanou,“ zdůraznil Horák.


V souvislosti s přednáškovou činností chtějí strážníci skupinu, která má na starosti prevenci kriminality, vybavit i potřebnou technikou a pomůckami využitelnými na besedách s dětmi. Peníze by strážníci chtěli získat z dotací v rámci Strategie prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. „Strážník, který má přednášky na starosti, by pak byl vybaven přenosným projektorem, notebookem ale i ukázkami bezpečnostní techniky, obranných prostředků apod. Výuka zejména u mladších dětí, u kterých je nutné neustále udržovat pozornost, by se tím stala daleko zábavnější a určitě i účinnější. V plánu máme i určitou formu zážitkové pedagogiky. Žáci by se mohli zúčastnit výcviku strážníků, seznámit se přímo v terénu s činností operační služby nebo kamerového systému. Významnou novinkou, kterou zavádíme, je dopravní výchova. Je po ní ze strany škol obrovská poptávka, které samozřejmě chceme vyjít vstříc. Právě v rámci dopravní výchovy by byla využitelná i plánovaná technika pro přednášky, kdy by se dalo kombinovat například promítání instruktážního filmu s interaktivními učebními prostředky,“ dodal ředitel Horák.

Důležitá součást

Primátor města Vladislav Raška doplnil, že přednášková činnost je důležitou součástí schválené koncepce prevence kriminality. „Jde o činnost, která si zaslouží jednoznačně podporu. Výsledky těchto preventivních aktivit jsou samozřejmě jen obtížně měřitelné a mohou být znát až s odstupem mnoha let. Jsem ale přesvědčen, že kvalitní preventivní programy na školách jsou jednou z cest, jak proti kriminalitě bojovat,“ řekl primátor.