Dokument se soustředí zejména na produkci potravin, především na živočišnou výrobu, ovoce a zeleninu. Větší péči chce věnovat také ochraně půdy a vody v krajině. Ministr to dnes řekl po jednání se zemědělci z Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, které se konalo ve Verneřicích na Děčínsku.

Ministr Bendl zemědělským podnikatelům představil hlavní body Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství po roce 2013, kterou připravuje k předložení vládě. „Zemědělec je tady od toho, aby produkoval potraviny. Chceme, aby měly podporu zejména živočišná výroba a ovoce a zelenina. To jsou oblasti, které produkují pracovní příležitosti," vysvětlil Bendl. Chce také zvýšit míru potravinové soběstačnosti Čes­ka.

Soustředit se chce i na zachování vody v krajině a ochraně půdy jak před erozí, tak před škodami způsobenými zvěří. „Poslaneckou sněmovnou prošel zákon, který povoluje při lovu noční vidění. Ministerstvo změní vyhlášku, která prodlouží dobu odlovu přemnožené zvěře," dodal Bendl. Zároveň se prý snaží získat podporu pro posílení role vlastníků půdy, kterým zvěř způsobuje škody.

Ministr zemědělce také informoval o aktuálním vývoji vyjednávání Společné zemědělské politiky EU. „Naším cílem při projednávání Společné zemědělské politiky musí být hledání průsečíku mezi tím, co chceme u nás doma, a tím, jak to chtějí v Evropě. Je jasné, že musí jít o kompromis, ale takový kompromis, který bude výhodný pro naše zemědělce," uvedl.

Opakovaně účastníky také ujistil, že zemědělci nepřijdou o peníze na rozvoj venkova. Asi 300 milionů eur (zhruba 7,5 miliardy Kč) z evropského Programu rozvoje venkova nechal premiér Petr Nečas (ODS) přesunout ve prospěch fondů solidarity, které mají pomáhat slabším zemím splnit kritéria pro vstup do Hospodářské a měnové unie. Chybějící peníze ale mají být v letech 2014 až 2020 vyplaceny z jiných operačních programů.