První listinná zmínka 
o drážďanské vánoční štole pochází již z roku 1474. Štolová sezóna a současně prodej vánoční štoly v Drážďanech se oficiálně  zahajuje tradičně prvního listopadu, kdy se v protestanském Sasku začíná s prodejem štoly.

Den předtím, 31.10., se na počest Martina Luthera slaví zemský svátek tzv. Den reformace (německy Reformationstag)  přesně až do tohoto dne se v pekařstvích 
a cukrářstvích prodává tzv. Reformační chléb (Reformationsbrot), což je sladké lehké kynuté pečivo s rozinkami.

Následující den toto reformační pečivo nahradí hutnější drážďanská štola, která obsahuje více másla, rozinek a mandlí a je mnohem trvanlivější.

Klasická pravá drážďanská vánoční štola se peče čtyři týdny před zahájením adventu, ale poslední kousek se prý jí ještě o velikonocích.

Každoročně na začátku štolové sezóny se koná hodnocení štol, během kterého odborná porota posuzuje 
a ochutnává drážďanské vánoční štoly členů svazu. Přitom se kontroluje kvalita drážďanské vánoční štoly každého jednotlivého výrobce a udělují se listiny, které opravňují k označení štoly pečetí Dresdner Christstollen. Štolová pečeť tak slouží jako vyznamenání za nejvyšší kvality a jako značka pravosti.

Na štolovou sezónu 2013 nechal svaz vytisknout více než 3 miliony štolových pečetí.

Dana Štefáčková