Hlavním kritériem pro získání peněz, je totiž nejen prospěch žáka, ale také jeho absence ve škole.

„Žák nesmí mít neomluvené hodiny. Omlouvání absence musí být v souladu se školským zákonem,“ vysvětlila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková. A právě v omluvenkách je kámen úrazu.

„Nastoupil jsem na zedníka, zažádal jsem si o peníze. Do školy chodím poctivě, tak je dostanu, ale vím o spolužácích, kteří si omluvenky píšou sami,“ tvrdil patnáctiletý Jan z Děčína.

Na dodržování docházky dohlíží vždy třídní učitel, pokud je ale žák plnoletý, má pravomoc omluvenku si napsat sám.

„A třídní učitel mu ji musí uznat,“ upozornil ředitel Střední školy v Děčíně Křešicích Petr Sokolář, z jehož školy dorazilo na Ústecký kraj nejvíce žádostí.

Sokolář si také myslí, že příspěvek by si zasloužilo mnohem více oborů. Na to mu souhlasně kýve ředitel Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk Svatopluk Kubeš.

„Naši tiskaři nedostanou od kraje ani korunu a přitom si myslím, že by si stipendium zasloužili, stejně jako třeba zedníci či klempíři,“ posteskl si Kubeš. Dodal, že o jisté formě stipendia jednal i se Svazem polygrafických podnikatelů, ale v současné době prý na něco podobného nejsou peníze. „Projekt mají stále na stole, ještě ho zcela nezamítli, jen vyčkávají, zda se ekonomická situace změní k lepšímu,“ vysvětlil Kubeš. Dodal, že tiskaři jsou na trhu práce žádaní.

V celé republice jsou jen čtyři grafické školy, na kterých se mohou žáci vyučit. Do té rumburské dojíždí například studenti z Plzně, Prahy a mnoha jiných měst.

„Naši žáci najdou uplatnění ihned po skončení studia. Všichni se umístí v oboru, zadaní jsou vlastně už v průběhu studia,“ řekl Kubeš.

Dodal, že naštěstí se jim poslední roky daří učební obor žáky naplnit, ale prognóza pro příští rok není příliš dobrá. „Žáků bude podle všeho méně, ale třídu snad naplníme. Peníze by určitě motivovaly mnohem více zájemců,“ spekuloval Kubeš.

Oba ředitelé se shodli na tom, že program by si zasloužil mnohem přísnější kriteria. „Nemohu mluvit za naše studenty, těch se podpora kraje netýká. Vím, že se ale vždy najde někdo, kdo dokáže peněz zneužít,“ ukončil Kubeš.

Petr Sokolář je stejného názoru. „Nemůžeme všechny žáky házet do jednoho pytle, vím, že je mnoho studentů, kterým peníze pomohou, ale osobně si myslím, že program je nastaven moc mírně. Přísnější pravidla by mu určitě prospěla,“ upozornil Sokolář. Dodal, že úředníci se před stanovením pravidel měli poradit se samotnými učiteli. Doufá, že programu bude zneužívat co nejméně žáků.

„Podmínky upravujeme jen mírně. Podporované obory pro další školní rok rozšiřovat také nebudeme. Prostor na změnu zůstává tedy až pro další školní roky,“ dodala mluvčí Ústeckého kraje Hanáčková.

V prvním ročníku pobírá učeň měsíčně tři sta korun, za vyznamenání získá jednorázově jeden a půl tisíce korun. Ve druhém roce studia se stipendium zvýší o sto korun a odměna za vyznamenání bude dva a půl tisíce korun, ve třetím ročníku přibude žákovi každý měsíc do peněženky celkem pět set korun a za vyznamenání ho čeká sladká odměna ve výši pět tisíc korun.

Podmínkou pro vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném období a dobré chování. Stipendisté nesmějí mít ředitelskou důtku nebo sníženou známku z chování.

Žáci vybraných oborů tak mohou získat za tři roky studia dvanáct tisíc korun, při vyznamenání až jednadvacet tisíc.