Nejméně o rok a půl se posune zahájení stavby dálničního přivaděče z Děčína. Kraj totiž vrátil Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k přepracování dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí. Přivaděčem se budou zabývat i zastupitelé Děčína.

Téměř 90 připomínek se sešlo na přelomu roku na hejtmanství k podkladům pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí, takzvané EIA. Ty předkládal investor dlouho očekávané stavby, tedy ŘSD. „Dokumentace byla vrácena k přepracování, protože obsahovala ještě několik chybějících údajů. Nyní budeme čekat, až oznamovatel předloží doplněnou a opětovně přepracovanou dokumentaci,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

ŘSD se v současné doběs výtkami kraje seznamuje. „Přepracování zabere poměrně hodně času. Předpokládáme jeden až jeden a půl roku,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Organizace bude muset doplnit například biologické hodnocení a předběžný geotechnický průzkum. ŘSD má na přepracování tři roky. Pokud termín nestihne, kraj projednávání ukončí.

Dálniční přivaděč budou ve čtvrtek řešit i zastupitelé Děčína. Ti mají opět projednat nesouhlas s variantou stavby vedoucí skrz Pastýřskou stěnu, kterou děčínská samospráva odmítla už v roce 2014. Nevyřešila by totiž problémy s dopravou v centru města. Další variantou nové silnice je ta vedená přes obec Malšovice. Ale ani tu vedení Děčína zřejmě nepodpoří.

„Chrochvická varianta dálničního přivaděče je ta, kterou jako vedení města aktivně podporujeme,“ zmínil primátor Jaroslav Hrouda poslední posuzovanou možnost vedení dopravy od Děčína k dálnici D8 na Německo a na Prahu.

Proti chrochvické variantě vystupuje Děčínské fórum, které se tématu přivaděče dlouhodobě věnuje. Jeho zástupci dokonce před čtvrtečním jednáním poslali zastupitelům otevřený dopis.

„Rozhodnutí, která ovlivní proces výběru varianty přivaděče, musí být činěna uvážlivě, s rozmyslem. Po náležitém prodiskutování a podrobném zvážení argumentů pro a proti, například při semináři, pracovní skupině,“ napsalo zastupitelům Děčínské fórum (DF).

Podle jeho stoupenců zastupitelé nedostali úplné materiály, chybí v nich řada důležitých informací. Chrochvická varianta nové silnice podle údajů DF zasáhne téměř stejný počet lidí jako současná cesta na dálnici po Teplické ulici přes Jílové a Libouchec.

Navíc vede územím, které svou geologickou aktivitou patří k nejméně stabilnímv zemi. Vzhledem ke složení podloží je zde řada dodnes aktivních sesuvů. I v minulosti zde k několika ničivým sesuvům došlo. Například v roce 1914 na vrchu Chmelík.

Při hodnocení EIA vyšla nejlépe varianta přes Malšovice, která by stejně jako zbývající dvě možné trasy částečně vedla tunelem. Zcela mimo posouzení EIA pak zůstala možnost vést přivaděč podél Labe. Tato možnost by totiž v současné době neměla šanci posuzováním vlivu na životní prostředí projít. V Ústí nad Labem by totiž výrazně zhoršila dopravní situaci především v okolí kruhového objezdu pod Větruší v centru města.

Přitom tato varianta by byla podle mnohých tím nejlepším řešením. Kloní se k ní DF i bývalý náměstek ústeckého primátora a děčínský rodák Martin Hausenblas.