Za zcela zbytečnou považují lidé v Chrochvicích a Želenicích výstavbu přehrady na Chrochvickém potoku v Děčíně. Připadá jim zbytečně veliká, protože prý velkou vodu tady nikdy neviděli a navíc tu už jedna stojí.

„Myslím, že peníze, které tu Povodí Ohře utratí, mohlo použít na něco potřebnějšího,“ řekl za všechny Josef Krejčí z Chrochvic. Dodal, že velké vody se osobně nebojí, spíš má strach z toho, že lidé prostor za přehrážkou zavezou odpadky.

Podle pracovníků Povodí Ohře, kteří tak zvanou přehrážku staví, to vyhozené peníze rozhodně nejsou, naopak přehrážka ochrání lidem jejich majetek.

„Požadavek na výstavbu nové přehrážky vzešel z důkladné studie toku. Každý měsíc naši pracovníky tok obcházejí a jednou až dvakrát do roka i společně s pracovníky vodoprávního úřadu. Shodli, že novou přehrážku je třeba vybudovat,“ vysvětlil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Doplnil, že stávající by nestačila pochytat všechny štěrky a písky, jež s sebou velká voda přinese. Úkolem přehrážky je totiž v době zvýšeného průtoku vody, zadržovat právě tyto materiály.

„Pak se tok nezanáší a voda může volně odtékat. V přehrážce jsou otvory a pokud ty se zanesou, voda jde přepadem přes ní,“ popsal funkci zařízení Svejkovský. Doplnil, že minimálně jednou do roka se usazeniny z nádrže za přehrážkou musí vybírat.

Mluvčí děčínské radnice Romana Silvarova doplnila, že stavební práce jsou součástí stavby nazvané Rekonstrukce Chrochvického potoka v Děčíně. Kromě stavby přehrážky, se úprav dočkají i břehy potoka. I to, co na nich roste, totiž může být v době velké vody nebezpečné. Jak uvedl Jan Svejkovský, vzrostlé stromy mohou bránit volněnému průtoku vody v korytě a ta se může vylít z břehů a napáchat velké škody.

Stavba by měla být hotová do konce listopadu. Kolik bude stát, nemohl mluvčí sdělit. „Je to obchodní tajemství, musel bych mít souhlas firmy, ale je to několik milionů korun,“ řekl.