Vládní program má pomoci ve třech krajích, do kterých má zamířit 300 milionů.

„Mnohá města a obce mají na svém území chátrající objekty, na jejichž demolice však nemají dostatek finančních prostředků. Od příštího roku proto spustíme program, který jim s odstraněním těchto budov v sociálně vyloučených lokalitách pomůže. Nejcitelnější problémy jsou v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Právě v zaměření dotačního programu je podle některých starostů problém.

„Pokud má město dům v havarijním stavu, tak si s ním nějakým způsobem poradí. Mnohem horší je to ale u soukromníků. A většina ruin patří právě soukromníkům, navíc jsou velmi často zatížené exekucemi," říká starosta Jiříkova na Šluknovsku Michal Maják.

Jiříkov pro příští rok chystá jednu velkou demolici přímo v centru města. Již několik let vyhořelý bývalý hotel Beseda na náměstí, který město před časem koupilo. Ale ani na ten nebude možné využít dotace z programu schváleného vládou tento týden.

„Demolice by nás podle předběžných odhadů měla vyjít na přibližně 1,2 milionu korun. Ty budeme muset zaplatit ze svého, schválený program se totiž vztahuje pouze na bytové domy," dodává Maják. Dalším problémem může být, že pozemek uvolněný demolicí ruiny nesmí obec deset let prodat, ani jej použít jako zástavu.

Program by měl být spuštěn v lednu roku 2016. Bude zaměřen na podporu demolic budov v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou. Odstranění objektu by mělo být následováno celkovou revitalizací prostoru. Může zde vzniknout park či nové školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd. Cílem programu bude připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k dalšímu rozvoji obce.

Tuto dotaci nebude možno využít na výkup předmětné stavby. Na objektu nesmí váznout žádné závazky. Každý žadatel bude moci podat pouze jednu žádost.

Žadatel musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území, který musí obsahovat harmonogram prací a aktivit následujících po realizaci dotované akce, ekonomickou rozvahu, podklady (analýzy a průzkumy) na jejichž základě je využití daného prostoru navrhováno. Žadatel se přijetím dotace zaváže, že navržený projekt do tří let od ukončení demolice uskuteční.