Plánovaná rekonstrukce dolního nádraží by měla začít v roce 2025 a hotovo by mělo být o dva roky později. „Dojde ke zlepšení parametrů stanice, zejména zajištění dostatečné délky a počtu kolejí. Rekonstrukcí projde zabezpečovací a sdělovací zařízení,“ přiblížila rozsah prací mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Na nádraží je nyní patnáct kolejí, které mají délku až 900 metrů, ale jen dvě z nich mají nákladovou hranu. Po rekonstrukci se jejich počet sníží na dvanáct, menší bude také rozestup mezi jednotlivými kolejemi. To umožní uvolnit přibližně třináctihektarový pozemek, který by město Děčín v budoucnu využilo jako rozvojové území.

I proto se rozhodnutí ministerské komise setkalo u vedení města s pozitivní odezvou. „Jakoukoli investici v Děčíně samozřejmě vítáme, protože znamená nejen další zvelebení našeho města, ale také signál, že je Děčín pro investory zajímavým městem. Východní nádraží si takovou investici nepochybně zaslouží, navíc by v této lokalitě v budoucnu měla vzniknout průmyslová zóna, kterou město Děčín také podporuje,“ uvedl náměstek děčínského primátora pro územní a investiční rozvoj Vladislav Raška.

Než se ale Správa železnic pustí do samotné rekonstrukce, čeká ji ještě poměrně hodně práce. Bude nutné zpracovat podklady pro územní řízení, nechat udělat posudek vlivu stavby na životní prostředí, tak zvanou EIA. Po získání EIA a územního rozhodnutí musí získat stavební povolení, nechat si zpracovat stavební dokumentaci a vybrat firmu, která několikamiliardovou opravu nakonec provede.

Kvůli zamýšlené rozvojové zóně bude také nutné vyjasnit majetkové vztahy. To platí i pro historickou budovu nádraží, která do této rekonstrukce zahrnuta není. V té by v budoucnu mělo být děčínské pracoviště ČVUT.

Na děčínském východním nádraží to není první velká investice Správy železnic v posledních letech. Loni zrekonstruovala tu část, kterou využívají osobní vlaky. Tam postavila SŽ nová bezbariérová nástupiště, instalovala informační systém, opravená je i nádražní budova. Kromě toho je zde zcela nové moderní zabezpečovací zařízení, které nahradilo technologii, jež byla za hranicí životnosti. Historické vybavení ale neskončilo na smetišti. Bylo natolik zajímavé, že si pro ně přijeli muzejníci.

Díky moderním technologiím si nyní vystačí správce železnic při obsluze nádraží jen s jedním člověkem, do loňského roku to měli na starosti tři lidé. Za tuto rekonstrukci zaplatil správce železniční infrastruktury 140 milionů korun.

Do další velké opravy se SŽ pustila na Šluknovsku, kde za více než 200 milionů korun opravuje historický Vilémovský viadukt.