Ty jim ministři poradili použít pro vyřešení problémů v regionu. Podle starostů jsou ale neúčinné. Spíš uškodit prý v jejich obcích může nová vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Josef Zoser proto napsal jejich jménem otevřený dopis místopředsedkyni vlády Karolíně Peake (Věci veřejné), která se s nimi snažila situaci řešit.

„Domníváme se, že není právě nejefektivnějším způsobem a opravdovým řešením přeposílání dopisů nám starostům od příslušných ministrů bez hlubšího zamyšlení,” napsali starostové s tím, že v dopisech stejně nejsou odpovědi na jejich otázky.

Jako příklady uvedli odpovědi ministerstva zdravotnictví, po kterém žádali páku na obyvatele přeplněných bytů, a ministerstva životního prostřední, od kterého chtěli radu, jak zabránit výkupu kradených kovů.

Řešením je zákon

Ministr zdravotnictví prý starostům poradil, že nastěhování velkého počtu osob do jednoho bytu se dá zabránit prostřednictvím zákona o ochraně veřejného zdraví. Starostové ale spokojení nejsou. „Sám ministr v dopise uvádí, že i příslušné úřady mohou vstupovat do obydlí pouze pokud hrozí šíření nákazy a podobně. To ale přece také není případ, ve kterém je problém a který žádáme řešit,” poukázali starostové na nedostatek v zákoně.

Nové povinnosti?

Kritizovali také povinnost úředníka přihlásit další osoby k trvalému pobytu, pokud si to majitel smlouvy přeje, bez možnosti kontroly plnění vyhlášek a norem ministerstva zdravotnictví v konkrétním bytě.

Vedení obcí ve Šluknovském výběžku kritizovala jako málo účinnou také novelu zákona o odpadech a její prováděcí vyhlášku. Podle starostů v regionu neustále mizí mříže z kanálových výpustí, okapy, ozdoby a oplocení hřbitovů, přestože za takové věci podle vyhlášky výkupny sběrných surovin nemohou platit hotově. „Ovšem kanalizační víko rozmlácené na několik dílů není jednak použitelné a jednak již není obecně prospěšným zařízením dle citované vyhlášky. Podobně s ostatními podobnými předměty. Jak pracovník sběrny či kontroly budou posuzovat, zda předmět je či není uměleckým dílem? Jak má věc posuzovat policie, když se spíše náhodou setká s ukradenou věcí, která je navíc účelově znehodnocena?” ptají se starostové v dopise.

Zároveň připomněli, že už v roce 2008 Poslanecká sněmovna navrhovala úplný zákaz výkupu barevných kovů od fyzických osob.

Nespokojení do ulic

Podle Zosera starostové nesouhlasí také s vládou přijatou Strategií boje proti sociálnímu vyloučení.

„Bohužel musíme konstatovat, že některé ze 70 přijatých opatření jsou opatřeními, která právě přivedla naše nespokojené občany na náměstí a do ulic,” napsali v dopise s tím, že když už je materiál schválený, měla by o něm vědět veřejnost a nejen prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Balíček návrhů

Starostové také v dopise podpořili balíček legislativních návrhů, který předložil vládě Ústecký kraj. Ta ale návrhy odmítla byť jen projednat a návrhy čekají na projednání ve sněmovně.

Sami starostové již počátkem září formulovali deset bodů, které by podle nich mohly situaci v regionu pomoci, takzvané Desatero Šluknovského výběžku.

Požadují v něm posílení počtu policistů, změnu rozpočtového určení daní ve prospěch malých obcí, změnu loterijního zákona a zákona o odpadech, zavedení Centrálního rejstříku přestupků, řešení drogové a pouliční kriminality, nastavení hygienických norem stanovujících plochu bytu na jednu osobu, větší vymahatelnost práva, spravedlivé a motivační rozdělování sociálních dávek a dále také rychlé a efektivní řešení nezaměstnanosti a oblasti veřejně prospěšných prací.