Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
Současné vážné situaci jsme se museli přizpůsobit, chápeme důvody vyhlášení nouzového stavu i karantény. Občané v drtivé většině nařízená opatření respektují. Domnívám se, že největší problémy nás teprve čekají z důvodu očekávaného propadu daňových příjmů, který se negativně promítne do rozpočtu města. To bude obnášet úsporná opatření ve smyslu omezení výdajů, která se mohou projevit i v oblasti investic. Věřím, že občané toto pochopí. Obdobné ekonomické problémy budou muset řešit i mnohé domácnosti.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Právě v těžké době se projeví lidská pomoc a solidarita. A ta je mezi lidmi úžasná! Velmi oceňuji a děkuji všem, kteří nezištně šijí roušky, dobrovolníkům, kteří je roznáší po městě, lidem, kteří pomáhají seniorům. Bez těchto lidí by situaci nebylo možné zvládnout. Děkuji všem občanům, kteří zodpovědně respektují nařízení vlády. Děkuji kolegům z radnice a vedení města, kteří se podílejí na krizovém řízení.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
V této situaci jsme všichni poprvé. Stát, kraje, obce. Jsem přesvědčena, že všichni se snažíme řídit situaci ze svých pozic co nejlépe. I z těch nejvyšších. Domnívám se, že rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu, karantény a k tomu navazujících nařízení byla v danou chvíli správná. Problémy s nedostatkem materiálu považuji za pochopitelné, protože s nedostatkem se potýkaly všechny státy, které jsou postiženy pandemií. Věřím, že se i tato situace zlepší. Je třeba si uvědomit, že pokud budeme všichni respektovat nařízení, doporučení a hygienická pravidla, sami tím nejlépe pomůžeme ke zvládnutí této složité situace. A věřím, že tuto situaci zvládne vedení státu, krajů, obcí, včetně nás všech.