Právě toto zdůvodnění použil starosta ve vztahu k dvěma místním zastupitelkám, které si chtěly několik věcí z minulosti hospodaření obce proklepnout.

Jedním z důvodů, proč se opoziční zastupitelky chtějí dostat k účetním knihám, je zakázka na údržbu počítačů. O ty se stará starostův syn, který bez výběrového řízení inkasoval doposud několik desítek tisíc. Starosta tak čelí podezření ze střetu zájmů. Faktury do dvaceti tisíc korun totiž podepisoval právě starosta. Po kritice z řad opozice vyhlásil výběrové řízení.

„Když jsem nastoupila jako nováček do zastupitelstva, tak jsem si chtěla ověřit určité věci. Měla jsem totiž náznaky, že ne vše v obci je v pořádku,“ říká kytlická zastupitelka Tamara Zajacová.

Starosta jejich žádosti ale odmítl.

§ 82, písm. c zákona o obcích
Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

„Nedomnívám se, že bankovní výpisy a pokladní knihu včetně dokladů za rok 2009 potřebujete ke své činnosti jako zastupitelky v roce 2011,“ píše Josef Janouškovec v odůvodnění zamítnutí žádosti. „Pokud by svou žádost přednesly na zastupitelstvu a to by ji schválilo, dokumenty bych jim vydal,“ dodává.

Opozici však tento odmítavý postup starosty neodradil a její členky se rozhodly žádat o dokumenty podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

To potvrzuje také Janouškovec.

„Tato záležitost nyní leží na stole. Já s tím nemám problém a ty informace jim samozřejmě dám. Nemám co skrývat,“ říká.

Tento postup je podle právníka Otakara Pazdziory, který má bohaté zkušenosti se zastupováním obcí, v rozporu se zákonem.

„Zastupitel je členem vrcholného orgánu obce a má právo nahlížet do všech dokumentů týkajících se obce. Tedy i do účetnictví. Takovýto postup není ničím jiným než obstrukcí ze strany starosty,“ je přesvědčen Pazdziora.