Děčín chce do pokračujících úprav okolí domů na sídlišti Děčín  – Staré Město investovat téměř 52 milionů korun.

V plánu je úprava stávající a výsadba nové zeleně, úprava některých komunikací a chodníků a vznik parkovacích míst i nových dětských a víceúčelových hřišť. Peníze na projekt pocházejí z evropské dotace na problémová sídliště, město se na nich podílí 15 procenty. Děčínská radnice už vyhlásila veřejnou zakázku.

Město vypsanou zakázkou plní část Integrovaného plánu rozvoje města Staré Město, 11,1 milionu korun investovalo do části sídliště už v roce 2011.

„Hotovy jsou dvě etapy. Na dalších šest etap je vypsaná veřejná zakázka. Zbývají ještě dvě etapy," řekla mluvčí města Markéta Lakomá.

Současný stav sídliště je podle radnice nevyhovující a mnohé komunikace už jsou za hranicí životnosti.

„Cílem je zajistit funkčnost tohoto sídelního celku tak, aby došlo i k zatraktivnění těchto ploch a ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele, ale i návštěvníky," píše zadavatel zakázky.

S úpravami na sídlišti Staré Město začala vybraná firma Insky v květnu 2011. Největší změny tehdy čekaly Jezdeckou a Kladenskou ulici, kde město opravilo chodníky i povrch vozovky a instalovalo městský mobiliář, tedy lavičky, stoly, odpadkové koše na psí exkrementy a stojany na kola. Úprav se dočkala také zeleň a vznikla tři dětská hřiště pro děti do šesti let a jedno víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem. V plánu je i revitalizace přímo bytových domů.

S dalšími šesti fázemi úprav veřejných prostranství by se podle zadání veřejné zakázky mělo začít v březnu příštího roku a hotové by měly být do srpna 2014. Celkem chce město a vlastníci bytových domů získat pro opravy bytových domů a veřejných prostranství v ulicích Jezdecká, Kladenská, Liščí, Přemyslova, Příčná, Rakovnická, Roudnická, U Kapličky, Úzká a Žerotínova a částech ulic Březová, Litoměřická, Zelená, Oblouková, Ploučnická a Růţová investovat 85,2 miliony korun z evropských peněz.