Lýkožrout smrkový, lidově řečený kůrovec, se přemnožil kvůli letošnímu dlouhodobému teplu a suchu. „Množství kůrovcového dřeva máme teď v takových řádech, že jsme v kalamitním stavu. V současné době průběh kalamitního vývoje tlumíme,“ uvedl mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Lýkožrout napadá především smrky. Ty potřebují dostatek vláhy a kvůli velkému suchu ztrácejí vitalitu a schopnost bránit se škůdcům, s nimiž by si běžně poradily. Správa parku proto po celou dobu své existence postupně přeměňuje smrkové porosty na odolnější listnaté stromy a jedle.

Nejrozsáhlejší kůrovcová ohniska se nacházejí v přírodních zónách, které jsou nejpřísněji chráněny a kam lidé nemají přístup. „V těchto přírodních zónách jsou lesnické zásahy proti kůrovci vyloučeny a neprovádějí se, napadené smrky jsou zde ponechány jako stojící souše,“ doplnil Salov.

V přiléhajících územích probíhá už od začátku hlavní turistické sezony těžba napadených smrků. Zásahy správa provádí hlavně v okrajových částech národního parku, kde hraničí s hospodářskými lesy jiných vlastníků. Tady má v případě nouze možnost aplikovat na dočasných skládkách dřeva i biocidní prostředky, které dřevokazný hmyz zahubí, a to na základě výjimky udělené ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

„Nouze vypadá tak, že bychom měli pocit, že se dřevo nepodaří v zákonných termínech odvézt pryč z lesa. To se nám ale převážně daří a jen v jednom jediném případě hrozilo, že se to nestihne. Z preventivních důvodů byl tak aplikován biocidní prostředek. Bylo to nedaleko osady Kopec v oblasti vrchu Severák,“ vysvětlil mluvčí správy parku s tím, že šlo o velice výjimečný případ.

Ke konci srpna se zatím vytěžilo 22 tisíc kubíků dříví. Dalších 14 tisíc kubíků tvoří soušky v zónách, kde nyní není možné kácet. Kvůli těžbě v lesích vznikají holá místa. Některá z nich bude správa postupně zalesňovat, něco ponechá na přírodě. Takzvané holiny by se tak během několika let mohly opět zazelenat.

Problém s kůrovcem mají v kraji také státní Lesy ČR. Od začátku roku do srpna se zde zpracovalo 14 tisíc kubíků dříví. „Předpokládáme, že za rok 2018 to bude celkem asi 20 tisíc metrů krychlových,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.