O přidělení kapacity žádala společnost KPT Rail, ale marně. V tu dobu byla trať z Děčína do Oldřichova u Duchcova kvůli špatnému stavu uzavřená. „Správa železnic omezila provozování dráhy na trati Děčín – Oldřichov u Duchcova v rozporu se zákonem o dráhách, jelikož zastavení drážní dopravy nemůže být důvodem k nepřidělení kapacity,“ uvádí se ve zprávě ÚPDI.

Kapacitou dráhy se rozumí její využitelná průjezdnost v daném úseku. Její přidělení pak umožňuje rozvrhnout a naplánovat požadované trasy vlaků.