Na ombudsmanku se obrátili lidé nespokojení s rozdělením dětí do stávajících prvních tříd. Podle jejich názoru to bylo podle etnicity – jedna třída je tak téměř čistě romská.

Podle vedení města i školy byly děti rozděleny podle svých schopností a znalostí.

„V důsledku tento postup vedl k obsazení tříd téměř bezvýhradně podle etnického původu žáků. Antidiskriminační zákon tento stav pojmenovává jako nepřímou diskriminaci, kdy určitý postup může způsobit diskriminační stav, bez ohledu na úmysl jednajícího," píše v dopise krásnolipskému starostovi Anna Šabatová.

Takové závěry ale vedení Krásné Lípy dlouhodobě odmítá.

„Na etnický klíč k rozdělování dětí nepřistoupíme. 
K tomu totiž návrh paní ombudsmanky směřuje. Budeme vždy dělit děti podle schopností," říká starosta Jan Kolář.

Ombudsmanka navrhuje městu řadu opatření, jak by mohlo nastalou situaci změnit. Jedním z nich je například zavedení funkce koordinátora desegregace. Dalším návrhem je zavedení doučování děti v průběhu letních prázdnin.

U tohoto návrhu ombudsmanka přiznává, že to může být poněkud komplikovanější, protože si učitelé vybírají dovolené. Podle jejího názoru je ale možné, aby doučovali učitelé na penzi nebo studenti vysokých škol.

„Řada doporučení je mimo realitu. Tři hodiny jsme vysvětlovali paní ombuds-mance, jaká je realita. Ale jak se ukazuje, tak marně. Mezi rodiče pošleme informaci, zda bude o doučování zájem. Minulý týden byla schůzka rodičů z této třídy, kde se hodnotil uplynulý školní rok. Na tu dorazili rodiče jen třech dětí," vykresluje situaci v prvních třídách Jan Kolář a dodává, že požádají vládní Agenturu pro sociální začleňování o pomoc se sháněním financí. Ze svého rozpočtu si totiž Krásná Lípa nemůže dovolit zaplatit ani koordinátora, ani doučování.

Krásná Lípa by se měla v postupu spojit také s Rumburkem, kam odchází řada dětí z většinové společnosti na základní školy.

Podle starosty Rumburka nyní navštěvuje tamní školy necelá stovka dětí z jiných obcí.

„Paní ombudsmanka by zde měla alespoň rok bydlet, aby viděla, jaká je situace. Tohle je praštěný nápad. Nepůjdeme přeci proti záj-mům dětí a našich škol. Myslím si, že v této oblasti postupují v Krásné Lípě dobře a já jsem na jejich straně," odmítá požadavky Anny Šabatové Jaroslav Sykáček.

Ombudsmanka ve svém dopise trvá na tom, aby se situace do začátku příštího školního roku zlepšila. Pokud k tomu nedojde, hrozí Krásné Lípě žalobou pro diskriminaci.

„Počítáme s tím, že k takové žalobě nejspíše dojde," dodává Jan Kolář.

Ombudsmanka na sebe nedávno upozornila také v souvislosti s výchovným ústavem v Chrastavě. Ten po sporech končí.