Osmačtyřicet žáků Základní a Mateřské školy z Děčína VI a její partnerské školy Mittelschule Johann Heinrich Pestalozzi v Pirně se snažilo komunikovat jazykem svých sousedů.

Využili společné nabídky Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a Pragkontaktu.

Dvanáctiletí školáci z Pirny a Děčína se mohli přesvědčit, že česko-německá jazyková animace je nejen zábava, ale že se také, ač to mnozí sotva postřehli, učili, jak se svými novými kamarády komunikovat.

Česko-německé aktivity škol doplňuje samozřejmě i čilý turistický ruch mezi oběma sousedy.

Možností pro uplatnění německého jazyka v komunikaci s rodilými mluvčími, tedy v nedeformované podobě, je celá řada. Školám navíc může na projekty přispět Česko-německý fond budoucnosti.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže pomáhá kontakty mezi školami i zájmovými sdruženími účinně navázat.
Většina aktivit jazykové animace přispívá k překonání prvotního ostychu před partnery hovořícími cizím jazykem. „Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která se v Tandemu vyvinula na podporu začlenění jazyka a komunikace do programu mezinárodních setkání“ doplnila pracovnice Tandemu Edita Kotorová.