Krajská zdravotní oslovila vedení Varnsdorfu dopisem, ve kterém projevila zájem o obnovení jednání o využití místní nemocnice. Ta v současné době funguje především jako léčebna dlouhodobě nemocných, v části je také chirurgická ambulance.

„Předpokládali jsme etapovité zahájení spolupráce, a to nejdříve v segmentu ambulantní spolupráce formou otevření indikačních poraden v oboru gynekologie a chirurgie, které by nenahrazovaly ambulance již v místě etablované, ale pouze je doplňovaly a následně rozšiřovaly,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

Případné spolupráci se nebrání ani nově zvolený starosta Varnsdorfu Roland Solloch. „Ten dopis jsme uvítali. Nabízí nám spolupráci, kterou ani nechceme odmítnout, protože je to pro nás budoucnost. A nejen pro Varnsdorf, ale možná pro celý Šluknovský výběžek,“ řekl starosta Solloch s tím, že varnsdorfská nemocnice má dobré podmínky. Město do ní totiž investovalo v posledních letech desítky milionů korun. Naposledy nechalo vybudovat novou kuchyni a výtahy za více než třicet milionů korun.

„Nechceme, aby ten dům byl nevyužitý. Proto bychom rádi nabídli Krajské zdravotní spolupráci,“ dodal Solloch. Tento týden se uskuteční na krajském úřadu další jednání skupiny pro zajištění zdravotní péče na Šluknovsku, kam byli přizváni i zástupci Varnsdorfu.

Jednodenní chirurgie pro některé obory

Kromě ambulancí plánovala Krajská zdravotní při předchozích jednáních také další etapy spolupráce. V té druhé by ve Varnsdorfu chtěla začít provozovat pracoviště jednodenní chirurgie pro obory gynekologie, ortopedie a chirurgie. Někteří regionální politici vnímají varnsdorfskou nemocnici jako možnou náhradu za Lužickou nemocnici v Rumburku. Ta se zmítá v ekonomických problémech a nyní je v konkurzu. Navíc i v tomto zdravotnickém zařízení vzdáleném jen několik kilometrů od Varnsdorfu chybí lékaři a sestry.

Myšlenku řešit případnou akutní péči pro pacienty ze Šluknovska prostřednictvím špitálu ve Varnsdorfu má ale řadu kritiků. Podle nich ji varnsdorfská nemocnice není schopná zajistit. Chybí jí lidé i přístrojové a laboratorní vybavení, které má Lužická nemocnice k dispozici.

Nedostatek akutních lůžek připustil i náměstek hejtmana Stanislav Rybák. „Ve Varnsdorfu nejsou prostory na to, aby nahradily plnohodnotnou nemocnici s akutní péčí. To může být spíše jen doplněk toho, co tam chybí,“ sdělil před časem Deníku.

Krajská zdravotní s Rumburkem o převodu Lužické nemocnice opakovaně jednala, k dohodě ale nedospěla. Vyhlášení konkurzu navíc situaci zkomplikovalo, protože komunální politici už nemají na chod jediné nemocnice poskytující akutní péči na Šluknovsku vliv. „Pokud jde o situaci rumburské nemocnice, v tuto chvíli mohu pouze konstatovat, že vše, co bude následovat, se bude odvíjet od kroků věřitelského výboru,“ dodal Jiří Novák z Krajské zdravotní.