Podle původních záměrů měla být teplárna na Benešovské ulici v Děčíně uhelnou. Ta ale nikdy nebyla spuštěna. Před deseti lety ale doznal záměr spuštění centrální výtopny zásadní změny.

„Její podstatou bylo to, že původní centrální zdroj tepla na hnědé uhlí byl přestavěn na nový dvoupalivový, s využitím zemního plynu a tepelného potenciálu geotermální vody nacházející se pod městem Děčín,“ vysvětluje Rostislav Brandejs z teplárenské společnosti Termo, které tato teplárna patří.

Unikátnost teplárny spočívá především ve využití geotermální vody, která je odebírána z více než půlkilometrové hloubky.

Po spuštění teplárny bylo na pravém břehu Děčína odstaveno několik kotelen, které jako palivo využívaly hnědé uhlí nebo těžké topné oleje.

Podle Rostislava Brandejse se díky tomu snížil v průběhu deseti let objem emisí oxidu uhličitého o více než půl milionu tun.

„Emise ze spalování zemního plynu jsou pak vypouštěny ze 170 metrů vysokého komína, tedy tak vysoko, že z provozu teplárny nedochází k zátěži v přízemní koncentraci škodlivých látek na území města,“ doplnil.

Kromě výstavby nové teplárny byly zřízeny také nové předávací stanice přímo u odběratelů. Ty umožňují lepší regulaci dodávek tepla. Dostalo se také na výměnu rozvodné soustavy.

V soutěži Projekt desetiletí se o titul uchází celkem deset projektů, které v letech 2001 až 2010 nejvíce přispěly k čistému ovzduší našich měst, k využití obnovitelných zdrojů energie nebo úspoře paliva.

Na internetových stránkách Teplárenského sdružení České republiky www.tscr.cz bylo zahájeno hlasování veřejnosti. Teplárenské sdružení pořádá již od roku 2002 každoročně soutěž Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem, dosud se v nich představilo 78 projektů.