Správě národního parku se už podařilo zabezpečit některé frekventované cesty, jako je například Mlýnská cesta. Na stezce od Tří pramenů na Pravčickou bránu se stále pracuje, přesto je od pátku od neděle přístupná. Jiná situace je nad soutěskami řeky Kamenice. Tam teprve odborníci posuzují stav jednotlivých stromů stojících nad turistickými cestami a plavebními dráhami lodiček. „Z něj vyplývá, že pro nadcházející návštěvnickou sezonu je reálné zabezpečit přístup do Divoké soutěsky ve směru od Mezné a Hájenek u Růžové, tedy od Mezního můstku,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

O poznání horší je ale stav Edmundovy soutěsky, která je mezi návštěvníky i díky snadnější dostupnosti výrazně oblíbenější než Divoká soutěska. V tomto místě teprve správa parku musí posoudit náročnost zásahu. Je ale zřejmé, že v letošní turistické sezoně lodičky Edmundovou soutěskou jezdit nebudou. Na vrcholcích skal totiž stojí stovky nebezpečných stromů, hrozí i pády velkých kamenů. „Prozatím máme vyčísleno množství dřeva, které je třeba od Mezního můstku k restauraci v soutěskách vytěžit. Jde o přibližně 600 kubíků dřeva, dalších téměř 900 kubíků je nad plavební dráhou,“ informoval Salov.

Další část od dolního přístaviště ke Hřensku, která měří přibližně dva kilometry, není doposud prozkoumaná. To samé platí pro nebezpečné skály. Geologové totiž nechtějí kvůli bezpečnosti do zasažené oblasti vstupovat dříve, než budou pádem hrozící stromy odstraněné. Nad Gabrielinou stezkou z Mezní Louky na Pravčickou bránu je takových stromů přibližně 2 400. Správa národního parku se snaží najít takové řešení, které by umožnilo přístup k bráně i od Mezní Louky.

Požár v Českém Švýcarsku, pátek 5. srpna. Ilustrační foto
České Švýcarsko látá škody po ničivém požáru. Sto milionů korun nestačí

Situace se ale nelíbí Hřensku, které je na soutěskách existenčně závislé. Zisk z jejich provozu totiž tvoří dominantní část obecního rozpočtu. Starosta Zdeněk Pánek proto tento týden jednal s hejtmanem Janem Schillerem a ředitelem správy národního parku Petrem Křížem. „S něčím takovým nemůžeme souhlasit, to je pro nás ekonomicky devastující. Jestli si myslí, že se to zachrání tím, že se zprovozní jednosměrně Divoká soutěska, to je naprosto vyloučeno,“ je rozhořčený hřenský starosta. Obec zaměstnává v soutěskách více než 40 lidí, kteří se starají o převážení turistů na lodičkách, údržbu cest nebo provoz pokladen. „Už nyní se mě ptají, jak to bude. Jestli mi ti převozníci utečou někam jinam, tak je po úplném otevření soutěsek už neseženu,“ poznamenal Pánek. Do lodiček s turisty totiž není možné pustit k bidlu kohokoliv. Převozníci musí mít odborné zkoušky, bez kterých nemohou vyplout.

Ve středu 8. února se ještě s Petrem Křížem sešlo hřenské zastupitelstvo. Ale ani toto jednání posun ve smyslu dřívějšího otevření jedné z největších atrakcí Českého Švýcarska nepřineslo.